Ďakujem v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ďakujem v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Angličtina pre každú situáciu ·
Tags: angličtinaenglishphrasesfrázy
Ďakujem v angličtine – Thank you in English   
         
 
V tomto blogu si ukážeme na viacerých situáciách ako môžeme poďakovať v angličtine, teda čo všetko môžeme použiť, tak ideme na to.

 
Fetch me the scissors, please.                                     Prosím ťa, prines mi nožnice.

 
Here they are.                                                               Tu sú.

 
Thanks.                                                                          Ďakujem.

 
 
Excuse  me, which is Mr Johnon´s house?                  Prepáčte, ktorý dom je pána Johnsona ?

 
The last but one in the road.                                        Ten predposledný na ulici.

 
Thank you.                                                                   Ďakujem.

 
Excuse me, is this your umbrella?                               Prepáčte, je toto váš dáždnik?

 
Yes, it is. Thank you very much.                                  Áno, veľmi pekne ďakujem.

 
 
I´ve got some photographs for you, Mrs Hall.             Pani Hallová, mám pre vás nejaké fotografie.

Thank you very much, Mr Bell. You´re very kind.       Veľmi pekne vám ďakujem, Pán Bell. Ste veľmi                                                                                         láskavý.

 
That´s all right.                                                            To je v poriadku.    
 
Here, let me show you how to handle this  thing.       Počkajte, ukážem vám ako sa s tým narába.  
      
 
That´s kind of you, Mr Fletcher.                                   To je od vás milé pán Fletcher.

 
Thanks awfully.                                                            Veľmi pekne ďakujem.

 
Not at all .                                                                      Niet za čo.

 
 
I´ll drive you home, if you like.                                       Zaveziem vás domov, ak chcete.

 
Oh, that´s wonderful. Thank you so much, Mr Green.   To je vynikajúce. Veľmi pekne vám ďakujem,                                                                                             pán Green.

 
It´s a pleasure.                                                                 S radosťou.                                                                                                     


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue vetná skladba English for everyday life angličtina metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite English in use Slovak nouns Metódy výučby Slovenská literatúra english for travelling Medical Slovak gramatika anglická gramatika Slovenský jazyk Jednoduchá veta teória literatúry slovak for foreigners Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, Anglické frázy výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Súdny preklad Anglická gramatika Gerundium slovenská gramatika rečnícky štýl metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá Anglické zámená obchodná angličtina pohovor v angličtine slohové útvary anglické časy slovenská literatúra Slovak questions učenie sa slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Slovak for foreigners Typy angličtiny reparát English grammar tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet slovak for foreigners, time maturita Business English verbs with prepositions Specialized English výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovak conversation frázové slovesá Slovak cases Angličtina pre každú situáciu anglické skratky Slovak grammar prekladateľstvo Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia význam slov anglická výslovnosť angličtina pre obchod slovné spojenia priama metóda doučovanie
Návrat na obsah