Accusative case in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Accusative case in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak cases ·
Tags: accusativecasegrammarslovak
Accusative case

 
In this article you can see verb and verb and noun that will be in accusative case.

 
baliť – to pack

 
baliť knihu – to pack book, baliť kufor – to pack suitcase, baliť balík – to pack parcel,

 
biť – to beat

 
biť dieťa – to beat a child, biť chlapca – to beat a boy, biť syna – to beat a son,

 
bozkať – to kiss

 
bozkávať manželku – to kiss a wife, bozkávať priateľku – to kiss girlfriend, bozkávať ruku- to kiss hand

 
čakať – to wait

čakať na list  to wait for a letter, čakať na priateľa – to wait for a friend, čakať na autobus – to wait for a bus

 
čítať – to read

 
čítať román – read a novel, čítať časopis – read a magazine, čítať článok – read an article

 
krájať – to cut

 
krájať chlieb – to cut bread, krájať salámu – to cut salami, krájať mäso – to cut meat

 
milovať – to love

 
milovať ženu – to love woman, milovať hudbu – to love music, milovať tanec – to love dance

 
nájsť – to find

 
nájsť brata – to find brother, nájsť vec – to find a thing, nájsť cestu – to find a way

 
opakovať – to repeat

 
opakovať vetu- to repeat a sentence, opakovať  otázku – to repeat a question,

 
potrebovať – to need

 
potrebovať liek – need a medicine, potrebovať pomoc – to need help, potrebovať lásku – to need love

 
študovať – to study

 
študovať filozofiu – to study philosophy, študovať právo – to study law


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners angličtina pre lekárov slovné spojenia slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá maturita pohovor v angličtine anglické opozitá Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Slovenský jazyk učenie sa slohové útvary anglická gramatika Medical Slovak Slovak conversation English grammar slovenská literatúra Gerundium Slovenská literatúra Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Slovak questions metódy výučby, jazyky reparát Typy angličtiny Specialized English anglická konverzácia angličtina pre obchod Metódy výučby Anglické frazálne slovesá prídavné mená angličtina Súdny preklad doučovanie význam slov a ich použite Jednoduchá veta English for everyday life teória literatúry Slovak grammar rečnícky štýl frázové slovesá gramatika metódy, vzdelávanie, význam slov Skúšky z jazyka slovenská gramatika vetná skladba Anglické frázové slovesá anglické skratky Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses verbs with prepositions anglická výslovnosť Vetná skladba English in use obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences metódy výučby Anglické zámená priama metóda Slovak dialogue Predminulý priebehový čas english for travelling Business English Slovak nouns prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie anglické časy
Návrat na obsah