Angličtina v hoteli - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Angličtina v hoteli

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická konverzácia ·
Tags: angličtinafrázyhotel
Frázy v angličtine v hoteli

Ak prídete do hotela, treba vedieť tiež komunikovať aby ste vedeli sa zaregistrovať a prípadne si objednať hotel.

Good morning. I am Miss Nová. You have a reservation for me.

Dobré ráno. Som slečna Nová. Mám tu u vás rezerváciu.

I´ m afraid, the hotel is full.

Hotel je bohužiaľ obsadený.

All rooms are booked up.

Všetky izby sú obsadené.

Where can I find accomodation here ?

Kde tu môžem nájsť ubytovanie ?

Can you put me up for the night ?

Môžete ma  ubytovať na noc ?

Have you a vacant bed for tonight ?

Máte voľnú posteľ na dnešnú noc ?

Can you wake me up at 5 a. m. ?

Môžete ma zobudiť o piatej ráno ?

I must leave on Wendesday.

Musím odísť v stredu.

You must book a room in the hotel in advance.

Musíte si zarezervovať izbu v hoteli vopred.

Please leave your key at the reception-desk when you go out.

Prosím nechajte kľúč na recepcií, keď odchádzate.

Can I have a partial board ( full board ) at this hotel ?

Môžem mať v tomto hoteli polopenziu ( plnú penziu) ?

Will you make out my bill ?

Vystavíte mi účet ?


Návrat na obsah