Nouns in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nouns in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak nouns ·
Tags: nounsgrammargendercases
Gramatical  characteristics of nouns

 
 
The gramatical characteristics of nouns are gender, number and case.

 
We distinguish three genders in nouns : masculine, feminine and neuter. Each  noun belongs to one of these three genders. Masculine  nouns are divided into animate and inanimate.
 
Further, there are two numbers : singular and plural. One thing is usuallly indicated by  the singular and more things belonging to the same category are usually indicated by the plural. Nouns plural in form, but indicating only one thing are termed pluralia-tantum, e.g. nohavice (trousers).

 
 
There are six cases in Slovak language

 
 
The nominative                   answers the questions                 kto? čo ?  who ? what ?

 
The genitive                        answers the questions                 koho ? čoho? of whom ? of what?

 
The dative                          answers the questions                komu ? čomu? to whom ? to what ?

 
The accusative                   answers the questions                 koho ? čo ? whom? what?

 
The locative                       answers the questions              o kom ? o čom ? about whom ? about what?

 
The instrumental             answers the questions                  s kým ? s čím?   with whom ? with what?

 
 
These cases permit to express differet relations between objects, between actions and objects and between qualities and objects.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue verbs with prepositions slovné spojenia slovak for foreigners Slovak nouns Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny gramatika Súdny preklad anglické skratky výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak conversation Vetná skladba pohovor v angličtine Jednoduchá veta priama metóda Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá English grammar Slovak grammar rečnícky štýl prídavné mená Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky english for travelling Specialized English Slovenská literatúra Slovak for foreigners metódy výučby slovenská gramatika anglická konverzácia Anglické frázy Slovak questions Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry Slovak dialogues maturita English in use Medical Slovak Slovak tenses vetná skladba slovenská literatúra Anglické zámená obchodná angličtina Business English angličtina pre obchod English for everyday life anglická výslovnosť prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika Anglické slovesá Motivácia doučovanie Anglické frázové slovesá Metódy výučby Slovak cases význam slov učenie sa Nepravidelné stupňovanie Gerundium metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Slovak sentences výučba, doučovanie angličtina pre lekárov frázové slovesá Doučovanie slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá slovak for foreigners, time Slovak vocabulary anglické časy slohové útvary reparát Angličtina pre každú situáciu angličtina Slovenský jazyk
Návrat na obsah