Nouns in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nouns in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak nouns ·
Tags: nounsgrammargendercases
Gramatical  characteristics of nouns

 
 
The gramatical characteristics of nouns are gender, number and case.

 
We distinguish three genders in nouns : masculine, feminine and neuter. Each  noun belongs to one of these three genders. Masculine  nouns are divided into animate and inanimate.
 
Further, there are two numbers : singular and plural. One thing is usuallly indicated by  the singular and more things belonging to the same category are usually indicated by the plural. Nouns plural in form, but indicating only one thing are termed pluralia-tantum, e.g. nohavice (trousers).

 
 
There are six cases in Slovak language

 
 
The nominative                   answers the questions                 kto? čo ?  who ? what ?

 
The genitive                        answers the questions                 koho ? čoho? of whom ? of what?

 
The dative                          answers the questions                komu ? čomu? to whom ? to what ?

 
The accusative                   answers the questions                 koho ? čo ? whom? what?

 
The locative                       answers the questions              o kom ? o čom ? about whom ? about what?

 
The instrumental             answers the questions                  s kým ? s čím?   with whom ? with what?

 
 
These cases permit to express differet relations between objects, between actions and objects and between qualities and objects.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar Slovak questions slovenská gramatika English grammar anglická gramatika Slovenský jazyk Druhy viet angličtina pre lekárov Anglická gramatika vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas Vetná skladba reparát English in use Specialized English prekladateľstvo slovné spojenia prídavné mená Typy angličtiny maturita Metódy výučby učenie sa Slovak dialogues Medical Slovak metódy výučby, jazyky slovak for foreigners angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time anglická výslovnosť obchodná angličtina verbs with prepositions frázové slovesá anglické časy metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad Gerundium angličtina význam slov a ich použite Slovak conversation Anglické frázové slovesá doučovanie english for travelling anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary anglická konverzácia gramatika Anglické zámená slovenská literatúra Business English Slovak sentences teória literatúry English for everyday life Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners výučba, doučovanie Doučovanie pohovor v angličtine význam slov Anglické frazálne slovesá metódy výučby Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá priama metóda Jednoduchá veta Slovak nouns rečnícky štýl Slovenská literatúra Slovak cases
Návrat na obsah