Učíte sa jazyky efektívne ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učíte sa jazyky efektívne ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy, vzdelávanie, ·
Tags: učenie
Chyby, ktoré robia študenti pri učení sa jazykov

Na to aby ste sa naučili úspešne jazyk by ste sa mali vyvarovať týchto chýb, mnohé z nich robia
neúspešní študenti.

Ak sa chcete učiť cudzí jazyk tak by ste mali mať na to nejaký dôvod, pretože ak ho nemáte, tak to
veľmi ľahko a rýchlo zabalíte a prestanete sa učiť.

Niečo by ste si mali aj o jazyku zistiť, aby ste neboli prekvapený, že sa nedá len tak naučiť.

Je dobré sa poradiť s učiteľom jazykov alebo s niekým, kto ten jazyk už vie, pretože ak to neurobíte,
tak vás pokrok nebude taký aký by mohol byť.

Veľa študentov má nereálne ciele, uvediem príklad neviem nič a chcem sa jazyk naučiť za niekoľko
týždňov alebo mesiacov, čo sa určite nedá.

Študenti sa veľmi rýchlo vzdávajú ak im niečo nejde na prvý krát ale učenie je o tom, že vždy budete
robiť chyby.

Učiť sa jazyk je dôležité pravidelne, inak to všetko veľmi rýchlo zabudnete, teda neučte sa nárazovo,
to fakt nemá význam.

Neučte sa len gramatiku ale starajte sa o to aby ste sa učili každú časť jazyka rovnomerne, inak sa
vám môže stať, že budete vedieť len gramatiku ale hovoriť nebudete nikdy.

Študenti nevyužívajú všetky zdroje, ktoré by mohli použiť, čo má za následok, že sa pri učení sa nudia
a môžu kvôli tomu aj skončiť.

Veľa krát som sa stretol s tým, že študent podľahnú nezmyselnej reklame, kde im sľubujú, že ich
naučia jazyk za chvíľu, takto to nefunguje, učenie sa jazyka je dennodenné drina, ktorú ak
nepodstúpite, tak nebudete nikdy napredovať.

Veľa študentov sa hanbí komunikovať v cudzom jazyku, pretože sa obávajú chýb, ktoré urobia, tiež by
som pripomenul, že sme len všetci ľudia a cudzinci ak vám nerozumejú tak sa spýtajú ešte raz alebo
vás opravia.

Študenti nie sú denne v kontakte s jazykom, čo môže mať za následky zabúdanie toho čo už vedia,
každý deň si treba niečo prečítať, písať alebo komunikovať v danom jazyku.

Tých chýb je určite ešte viac, takže sa ospravedlňujem ak som nespomenul úplne všetky.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues frázové slovesá verbs with prepositions Gerundium Anglické frázové slovesá vetná skladba rečnícky štýl obchodná angličtina English grammar Slovenská gramatika Slovak conversation angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka anglická konverzácia doučovanie výučba, učenie sa, anketa English for everyday life Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas gramatika Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika slohové útvary Business English Metódy výučby Slovak dialogue reparát Anglické frázy Slovak sentences Anglické slovesá Jednoduchá veta Specialized English slovak for foreigners, time Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Medical Slovak Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko English in use Vetná skladba slovné spojenia učenie sa význam slov a ich použite Súdny preklad anglické skratky metódy výučby, jazyky metódy výučby Typy angličtiny Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Slovak questions anglická výslovnosť Doučovanie prekladateľstvo Druhy viet anglické opozitá pohovor v angličtine slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases maturita teória literatúry význam slov prídavné mená angličtina slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Motivácia Anglické prídavné mená slovenská literatúra Slovak vocabulary Anglická gramatika priama metóda english for travelling anglické časy výučba, doučovanie Slovenská literatúra Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah