Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Specialized English Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Slovak conversation Vetná skladba maturita slovenské nárečia, slovensko metódy výučby prídavné mená slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovenská literatúra Anglické zámená priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Slovak cases English for everyday life anglická gramatika slovak for foreigners, time English in use doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns anglická konverzácia Medical Slovak anglické časy Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá English grammar slovenská gramatika prekladateľstvo Anglická gramatika obchodná angličtina Business English Slovak questions výučba, doučovanie rečnícky štýl Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners slovak for foreigners slohové útvary Typy angličtiny anglické opozitá anglické skratky vetná skladba english for travelling Anglické slovesá angličtina pre obchod gramatika angličtina pre lekárov Slovak dialogue Metódy výučby verbs with prepositions význam slov slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Slovak grammar angličtina Nepravidelné stupňovanie Gerundium Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Anglické frázy teória literatúry Slovak sentences pohovor v angličtine Doučovanie metódy výučby, jazyky frázové slovesá učenie sa Súdny preklad reparát Druhy viet
Návrat na obsah