Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad anglické časy slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences pohovor v angličtine English grammar Anglická gramatika Slovak for foreigners angličtina pre obchod slovenská gramatika slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Jednoduchá veta Doučovanie maturita metódy výučby, jazyky Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Slovak tenses Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Anglické frázové slovesá Business English učenie sa anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Typy angličtiny Gerundium anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie prídavné mená prekladateľstvo Predminulý priebehový čas rečnícky štýl metódy výučby obchodná angličtina anglické opozitá Slovenská literatúra english for travelling gramatika doučovanie Slovak questions priama metóda anglické skratky slovenská literatúra Slovak cases reparát verbs with prepositions Anglické frázy Metódy výučby slovné spojenia význam slov a ich použite Vetná skladba Slovak conversation Slovenský jazyk English in use vetná skladba slovak for foreigners anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life Anglické frazálne slovesá Specialized English angličtina frázové slovesá Slovak dialogue význam slov teória literatúry metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah