Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát slovenská gramatika anglické časy slovné spojenia Druhy viet Anglické frazálne slovesá Spisovná slovenčina Typy angličtiny Slovak vocabulary Slovenská literatúra Jednoduchá veta Slovak questions Slovak sentences vetná skladba Slovak for foreigners slovak for foreigners Anglické prídavné mená Anglické slovesá anglické skratky slovenská literatúra English for everyday life English in use Slovak verbs Vetná skladba angličtina pre obchod slohové útvary obchodná angličtina verbs with prepositions English grammar angličtina pre lekárov Angličtina pre špecifické situácie anglická gramatika Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad gramatika Business English Slovak slang Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas Gerundium Anglické zámená slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Slovak pronunciation Slovak dialogues rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu Specialized English doučovanie význam slov a ich použite metódy výučby Slovak word formation prekladateľstvo Skúšky z jazyka Slovak conversation angličtina frázové slovesá prídavné mená Slovak grammar pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika priama metóda Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk Motivácia anglické opozitá Metódy výučby maturita metódy, vzdelávanie, učenie sa english for travelling Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk význam slov Anglická gramatika anglická výslovnosť pohovor v angličtine Medical Slovak Slovak dialogue Doučovanie výučba, doučovanie
Návrat na obsah