Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions význam slov Anglické frazálne slovesá gramatika metódy výučby, jazyky Anglická gramatika reparát anglické skratky Jednoduchá veta English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Gerundium prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Slovak cases pohovor v angličtine anglické opozitá Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Súdny preklad Slovak dialogues prídavné mená Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas angličtina Slovak dialogue obchodná angličtina teória literatúry Metódy výučby Slovenská literatúra Slovak grammar slohové útvary význam slov a ich použite Specialized English frázové slovesá Slovak for foreigners English in use slovak for foreigners Slovak conversation angličtina pre obchod Doučovanie english for travelling učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet maturita slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak výučba, doučovanie Slovak tenses anglická konverzácia rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, priama metóda Anglické frázy slovenská literatúra Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Business English vetná skladba Slovak questions Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time Slovak sentences anglická gramatika Anglické slovesá Anglické zámená anglické časy slovenská gramatika English grammar angličtina pre lekárov doučovanie Skúšky z jazyka
Návrat na obsah