metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas english for travelling Slovak grammar slovenská literatúra English grammar English for everyday life pohovor v angličtine slovak for foreigners, time reparát Medical Slovak Anglické frázy verbs with prepositions Slovak nouns výučba, doučovanie metódy výučby prekladateľstvo Metódy výučby Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Business English maturita Slovak dialogue Specialized English obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa slohové útvary rečnícky štýl English in use anglické skratky Slovenská literatúra angličtina pre lekárov priama metóda slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny Slovak for foreigners teória literatúry anglické časy Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba Gerundium metódy, vzdelávanie, angličtina Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Slovak questions slovenská gramatika Jednoduchá veta anglická konverzácia význam slov anglická výslovnosť anglická gramatika Anglické frázové slovesá slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá Druhy viet angličtina pre obchod slovak for foreigners učenie sa Doučovanie Anglická gramatika Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Slovak sentences Súdny preklad doučovanie anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Slovak tenses vetná skladba Skúšky z jazyka gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation význam slov a ich použite
Návrat na obsah