metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť slovíčka raz a navždy?
Filip Šuman -Burdej | 3/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika angličtina priama metóda prekladateľstvo English for everyday life Anglické slovesá Slovak conversation Slovak cases Slovenská literatúra slovak for foreigners, time slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Gerundium Predminulý priebehový čas teória literatúry Jednoduchá veta anglická výslovnosť Súdny preklad Specialized English význam slov a ich použite Slovak questions Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra anglické časy reparát Vetná skladba Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Doučovanie Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov Anglické zámená maturita vetná skladba Skúšky z jazyka prídavné mená výučba, doučovanie slohové útvary rečnícky štýl obchodná angličtina Metódy výučby význam slov výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, gramatika anglické opozitá metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Anglické prídavné mená metódy výučby Slovak vocabulary Anglická gramatika Medical Slovak Slovak dialogues frázové slovesá English in use angličtina pre obchod anglická konverzácia Slovenský jazyk Typy angličtiny slovné spojenia pohovor v angličtine Slovak nouns anglická gramatika verbs with prepositions Business English Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Slovak grammar english for travelling Druhy viet učenie sa English grammar doučovanie anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah