04/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina doučovanie slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Slovak vocabulary Doučovanie teória literatúry maturita význam slov priama metóda english for travelling Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie English grammar verbs with prepositions pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina English in use Slovak grammar Slovak tenses Business English English for everyday life anglická konverzácia Typy angličtiny Slovak cases metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka Anglické frázy Vetná skladba vetná skladba Medical Slovak anglické časy angličtina pre lekárov anglická gramatika anglické opozitá Slovak sentences Súdny preklad metódy výučby, jazyky slovenská gramatika Gerundium Anglické prídavné mená reparát Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl slovné spojenia Anglické slovesá Slovak questions metódy výučby Slovenská gramatika prídavné mená frázové slovesá prekladateľstvo slovak for foreigners, time gramatika Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovak conversation Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra slovenská literatúra Slovak nouns Slovenský jazyk učenie sa Anglická gramatika Druhy viet Specialized English Slovak for foreigners anglické skratky
Návrat na obsah