04/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Anglické frázy angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Jednoduchá veta Slovenský jazyk Slovak cases anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners verbs with prepositions priama metóda Anglické frázové slovesá slovenská literatúra teória literatúry obchodná angličtina doučovanie slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Slovak conversation Slovak questions Slovak tenses Gerundium Business English metódy, vzdelávanie, prídavné mená Slovak for foreigners význam slov Slovak dialogue maturita Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine Anglické zámená English for everyday life slohové útvary anglická gramatika anglické opozitá slovenská gramatika anglické skratky reparát tipy ako sa učiť jazyk anglické časy metódy výučby, jazyky prekladateľstvo Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa English in use Slovak nouns Anglická gramatika english for travelling Druhy viet metódy výučby anglická konverzácia Metódy výučby učenie sa vetná skladba Medical Slovak slovak for foreigners, time angličtina Specialized English Slovak grammar gramatika Doučovanie Súdny preklad frázové slovesá Slovenská literatúra význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Slovak sentences výučba, doučovanie Typy angličtiny Vetná skladba Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah