podstatné - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners angličtina rečnícky štýl english for travelling metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, Druhy viet Slovak dialogue Vetná skladba gramatika Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika prídavné mená maturita Typy angličtiny Metódy výučby Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners Slovak cases angličtina pre obchod English for everyday life anglické skratky vetná skladba reparát Slovenská gramatika význam slov a ich použite obchodná angličtina Slovak questions verbs with prepositions Anglické prídavné mená priama metóda význam slov učenie sa Slovak dialogues Jednoduchá veta Doučovanie slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Slovak sentences Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá prekladateľstvo doučovanie teória literatúry Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Business English Slovak tenses Slovak vocabulary anglická gramatika anglická konverzácia výučba, doučovanie slovné spojenia English grammar metódy výučby Slovenská literatúra Slovak conversation Anglické zámená Slovak grammar Gerundium Medical Slovak Slovak nouns slovenská literatúra Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá Súdny preklad Specialized English anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy pohovor v angličtine anglické časy English in use Anglická gramatika slohové útvary
Návrat na obsah