podstatné - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba obchodná angličtina gramatika Gerundium maturita anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra pohovor v angličtine vetná skladba frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners Slovenský jazyk Anglická gramatika slohové útvary Doučovanie English grammar Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa priama metóda english for travelling Slovak sentences Typy angličtiny anglické časy verbs with prepositions angličtina pre obchod Business English prekladateľstvo English in use Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk význam slov Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Anglické frázy slovenská gramatika English for everyday life Druhy viet učenie sa Metódy výučby anglická konverzácia Anglické zámená Specialized English angličtina pre lekárov reparát rečnícky štýl Slovak for foreigners doučovanie anglická gramatika angličtina anglická výslovnosť Slovak nouns Slovak tenses Medical Slovak anglické opozitá Slovak questions anglické skratky slovak for foreigners, time prídavné mená teória literatúry Skúšky z jazyka Jednoduchá veta metódy výučby výučba, doučovanie Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Slovak dialogue Slovak cases Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation
Návrat na obsah