Význam slovenských slov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Význam slovenských slov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov ·
Tags: slovenčinavýznamslová
Málo známe slovenské slová

 
Slovenčina je bohatá čo sa týka slov a mnohé z nich používa iba istá časť obyvateľstva, my sa dnes pozrieme na takéto slová a vysvetlíme si ich význam.

 
Akcentovať – prizvukovať, dávať dôraz, zdôrazňovať.

 
Aklimatizovať – prispôsobiť prostrediu, udomácniť.

 
Aktualizácia – priblíženie súčasnosti, súčasnému stavu, chápaniu, oživenie.

 
Alikvotný – podielový, pomerný

 
Anciáš – diabol

 
Analógia – podobnosť, obdoba, zhodnosť s istých vlastností medzi netotožnými javmi  alebo predmetmi.

 
Animálny – živočíšny, zvierací, pôvodný, pudový, zmyselný

 
Anketa – spôsob zisťovania verejnej mienky, obyčajne metódou odpovedí na isté otázky.

 
Antagonizmus – protikladnosť, protirečenie, protichodnosť, nepriateľstvo.

 
Aranžmán – úprava, usporiadanie.

 
Archetyp – pôvodina, pôvodná forma.

 
Ária- sólový spev v sprievode hudby

 
Aristokrat – šľachtic

 
Artikel – tovar, druh tovaru

 
Atašé – úradník v diplomatických službách určený pre istú oblasť činností.

 
Audiencia – slávnostné , oficiálne prijatie vysoko postavených osobností

 
Aukcia – verejná dražba

 
Atestovať – písomne potvrdiť, osvedčiť, schváliť.

 
Atrakcia – príťažlivé, pútavé predstavenie, vystúpenie, zábava.

Ašpirant – čakateľ, uchádzač, žiadateľ, doktorand


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Slovenský jazyk Slovak conversation Slovak for foreigners prídavné mená metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Druhy viet priama metóda Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas prekladateľstvo pohovor v angličtine teória literatúry english for travelling anglická výslovnosť Slovak tenses metódy výučby, jazyky slovenská gramatika Slovak grammar anglická gramatika Slovak dialogues Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Doučovanie Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners English grammar Anglická gramatika verbs with prepositions Medical Slovak English for everyday life učenie sa Slovenská literatúra Slovak nouns Slovak sentences Jednoduchá veta maturita význam slov Typy angličtiny doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky angličtina pre lekárov metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá English in use slohové útvary anglické opozitá Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Gerundium gramatika význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Specialized English výučba, doučovanie Slovak dialogue vetná skladba Súdny preklad Slovak questions Anglické frázy Slovak cases Vetná skladba angličtina pre obchod obchodná angličtina frázové slovesá angličtina slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá reparát Business English
Návrat na obsah