Výučba jazykov a prekladateľstvo - ceny - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výučba jazykov a prekladateľstvo - ceny

Učiteľ jazykov a prekladateľ


Cena za výučbu
Cena za jednu vyučovaciu hodinu (45 minút) je dohodou podľa náročnosti:
Individuálna výučba - od 1
2eur
Skupinová výučba (2 až 4 ľudia) - od
20eur
Výučba vo firmách (6 ľudí a viac) - od
30 eur

Cena za preklad
Cena prekladu (za
normostranu) dohodou podľa obtiažnosti textu a požiadavky na rýchlosť vyhotovenia prekladu:
Všeobecný preklad - od 1
7 eur
Odborný preklad - od 2
2 eur

Cena za korektúru textov

Cena korektúry textov (za normostranu) dohodou podľa obtiažnosti a požiadavky na rýchlosť vyhotovenia korektúr.
Normostrana - od 12 eur


Extra príplatky
100 percentný príplatok za prácu do 24 hodín
50 percentný príplatok za prácu do 48 hodín
50 percentný príplatok za prácu cez víkend

Pri bežných prekladoch sa účtuje každá začatá polovica normostrany (minimálne však
jedna strana).

Nie som platca DPH


Charakteristika normostrany
Normostrana je štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier) vo výslednom jazyku.

Výpočet normostrán
Súčet znakov s medzerami (spočíta napr. program MS Word) delené 1800, alebo na webstránke http://normostrana.sk
(pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky