Pokyny pre partnerov - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Pokyny pre partnerov

V sekcii „Partneri“ uverejníme výhradne ponuky učiteľov (lektorov, trénerov) rôzneho zamerania. Väčšinou je to vyučovanie a doučovanie rôznych jazykov, ale aj rôznych iných predmetov, nácvik zručností, napr. umeleckých a pod. Popri lektorskej činnosti možno ponúkať aj ďalšie (súvisiace) služby v danom odbore, napr. prekladateľské a tlmočnícke služby v prípade jazykov.

Zverejnenie Vašich ponúk na týchto stránkach je bezplatné. Jedinou podmienkou uverejnenia je uvedenie odkazu na tento web vo forme: „www.filip-en.eu“, (môže byť aj odkaz na konkrétnu stránku s Vašim odkazom, napr. pre učiteľa francúzštiny: „www.filip-en.eu/francuz.html“) v
iných Vašich inzerátoch (v iných médiách), alebo, ak existuje, na Vašom webe.

Preto Vás žiadame oznámiť, kde je takýto „odkaz“ Vami uvedený, najneskôr do dvoch týždňov od uverejnenia Vašej ponuky na našom webe. Splnenie podmienky sa bude v istých intervaloch kontrolovať. V opačnom prípade môže byť Vaša ponuka zmazaná.


Náš web nie je inzertný portál - neuverejňujeme komerčnú reklamu. Naši partneri, ktorým chceme takouto formou pomôcť, ponúkajú svoje služby, podobne ako my, spravidla popri inej činnosti (napr. zamestnaní, či štúdiu). Počet ponúk v jednotlivých odboroch je obmedzený. Preto si vyhradzujeme právo neuverejniť každú ponuku.


Výhody - rozsah informácií o vašej ponuke môže byť väčší (podrobnejší), ako v iných, najmä platených inzerátoch, nebránime sa ani vhodnému ilustračnému obrázku. Doba uverejnenia závisí od splnenia horeuvedenej podmienky, alebo pokiaľ nepožiadate o zrušenie.


Ak máte záujem o bezplatné zverejnenie informácií o vašej lektorskej činnosti na týchto stránkach, pošlite ich emailom na adresu Filipa: info@filip-en.eu. Priamo vo vašom prehliadači možete tiež využiť aj emailový formulár na stránke "kontakt".


Poznámka - Znenie Vami poslaných príspevkov zvyčajne mierne upravujeme kvôli čiastočnému zjednoteniu formy a sprehľadneniu pre prípadných záujemcov. Preto si ich vo vlastnom záujme skontrolujte a prípadné pripomienky neodkladne pošlite.


Váš Filip Šuman - Burdej


Návrat na obsah