Vyučovanie a doučovanie angličtiny a slovenčiny - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Máte záujem sa naučiť angličtinu ?
Učím angličtinu každého, kto má záujem sa tento jazyk naučiť. Pomôžem vám s gramatikou a konverzáciou. Naučím vás myslieť v angličtine. Budete rozprávať po anglicky v každej situácií.


Hľadáte doučovanie zo slovenčiny ?
Pomôžem vašim deťom sa zlepšiť v slovenčine. Zlepšia sa v písaní diktátov a pochopia ako použiť gramatiku. Budú dostávať lepšie známky v škole. Pripravia sa na bez problémov na skúšky.


Ste cudzinec? Chcete vedieť hovoriť po slovensky ?
Naučím vás hovoriť po slovensky. Budete vedieť ako používať slovenskú gramatiku a plynule hovoriť po slovensky. Ukážem vás ako sa môžete naučiť slovenčinu rýchlejšie.

Potrebujete preklad ?
Prekladám všeobecné a odborné dokumenty z angličtiny do slovenčiny a opačne. Váš  preklad môžete mať urobený do niekoľkých dní. Krátke preklady za pár hodín.

Are you interested in learning English ?
I teach english everyone that is interested in learning this language. I will help you with grammar and conversation. I will teach you to think in English. You will speak English in every situation.


Are you looking for tutorage from Slovak ?
I will help your children to improve in Slovak. They will improve in writing dictations and they will understand how to use grammar.They will get better marks at school. They will prepare for exams without problems.

Are you a foreigner? Do you want to speak Slovak ?
I will teach you to speak Slovak. You will know how to use Slovak grammar and speak Slovak fluently.
I will show you how you can learn Slovak faster.


Do you need translation ?
I translate general and technical documents from English to Slovak and vice versa.Your translation could be done in several days. Short translation in couple of hours.

Mgr. Filip Šuman - Burdej
Bratislava
mobil: +421 949 620 017
email:  filipsuman666@gmail.com
Partneri učitelia
V tejto sekcii ponúkame služby lektorov rôzneho zamerania.
Väčšinou je to vyučovanie a doučovanie rôznych jazykov, ale aj rôznych iných zručností, napr. umeleckých.
V prípade jazykov sú to často aj prekladateľské a tlmočnícke služby.
Ak máte záujem o niektorú službu skontaktujte sa priamo s príslušným lektorom.


Spolupracujeme s:

balunet.eu, katalóg, zoznam, spravy, spravodajstvo    vzdelavanie.objav.sk - referáty, knihy, kurzy    Pozri.sk - vyhľadávač    CZIN.eu    vsetko.info - katalóg webstránok    SEO katalog    Inzercia zdarma   
Návrat na obsah