Vyučovanie a doučovanie angličtiny a slovenčiny - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Filip - učiteľ jazykov a prekladateľ

Ako učiteľ a prekladateľ som začal pôsobiť pred viac než desiatimi rokmi. Jazyky som študoval na základnej, strednej škole, na univerzite a v rôznych jazykových kurzoch. Ako prvé som ponúkal svojim študentom výučbu a doučovanie angličtiny pre deti a dospelých. Neskôr to bolo doučovanie slovenského jazyka a literatúry pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, výučba slovenčiny pre cudzincov a napokon preklad z a do angličtiny. Pri výučbe svojich študentov využívam moderné metódy výučby, ktoré im pomôžu sa naučiť jazyky rýchlejšie a ľahšie. Neustále sa snažím zlepšovať svoje jazykové schopnosti aby som robil lepšie lekcie pre svojich študentov a klientov, ktorí potrebujú preložiť svoje dokumenty. V roku 2011 som sa rozhodol, že vytvorím túto webstránku, kde okrem mňa budú učitelia iných jazykov, odborných predmetov a prekladatelia iných jazykov. Na začiatku táto stránka bola iba o mne ale po mesiaci svojej existencie som začal ponúkať priestor na tejto stránke pre učiteľov a prekladateľov, ktorí učia, doučujú alebo prekladajú niečo iné ako ja. Postupne som pridával učiteľov a prekladateľov na túto stránku a dnes obsahuje viac ako tridsať členov, ktorí majú svoje inzeráty v partneroch mojej stránky. Ako sa menila webstránka, menil sa aj jej grafický dizajn a tiež sme prepojili stránku s facebookom takže si nás tam môžete veľmi ľahko nájsť. Ak hľadáte perfektné doučovanie angličtiny, slovenčiny a literatúry, slovenčiny pre cudzincov alebo preklad z a do angličtiny som tu pre vás ale ak by ste sa chceli naučiť iné predmety, jazyky alebo potrebujete preklad z a do rôznych jazykov tak sa spojte s niektorým z mojich partnerov.
Filip – language teacher and translator


I started to work as a teacher and translator more than ten years ago. I studied languages  in  primary school, secondary school,  in university and in various language courses. At first I offered my students teaching and tutoring of English for children and adults. Later It was tutoring of Slovak language and literature for pupils and students of primary and secondary schools, teaching Slovak for foreigners and finally translation from and into English. When I teach my students I use modern teachnig methods that help them to learn languages faster and more easily. I am constantly trying to improve my language skills to make better lessons for my students and clients that need translation of their documents. In 2011 I decided to create this website where except me will be  language teachers that teach another languages, teachers of vocational subjects and translators of another languages. At the beginning this website was only about me but after one month of its existence I started to offer space on this site for teachers and translators that teach, tutor or translate something else than me. I gradually added teachers and translator on this website and nowadays it contains more than thirty members that have their advertisements in my partners. As varied website, also changed its graphic design and we also connected this website with facebook so you can find us there very easily. If you are looking for perfect tutoring of English, Slovak and literature, Slovak for foreigner or translation from and into English I am here for you, but If  you want to learn another subjects,  languages or you need translation from and into various  languages just contact some of my partners.

Mgr. Filip Šuman - Burdej
Bratislava
email:
info@filip-en.eu
mobil: +421 949 620 017

Partneri učitelia
V tejto sekcii ponúkame služby lektorov rôzneho zamerania.
Väčšinou je to vyučovanie a doučovanie rôznych jazykov, ale aj rôznych iných zručností, napr. umeleckých.
V prípade jazykov sú to často aj prekladateľské a tlmočnícke služby.
Ak máte záujem o niektorú službu skontaktujte sa priamo s príslušným lektorom.

Ako sa stať partnerom? (Pokyny)


Spolupracujeme s:

balunet.eu, katalóg, zoznam, spravy, spravodajstvo    vzdelavanie.objav.sk - referáty, knihy, kurzy    Pozri.sk - vyhľadávač    CZIN.eu    vsetko.info - katalóg webstránok    SEO katalog    Inzercia zdarma   
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky