Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Aktívny a pasívny rod
Filip Šuman -Burdej | 4/10/2020
Frázové slovesá vo vetách
Filip Šuman -Burdej | 12/8/2020
Phrases you can use in daily life
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2020
Business English in conversation
Filip Šuman -Burdej | 13/7/2020
How to pronounce Slovak letters ?
Filip Šuman -Burdej | 21/6/2020
Médiá vo výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 31/5/2020
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Čo je spisovné a čo nie ?
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2020
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Example of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 30/3/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby Metódy výučby Obchodná angličtina anglické časy slovné spojenia Slovak verbs metódy výučby, jazyky Slovak sentences slovenská literatúra angličtina pre obchod Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra Slovak for foreigners maturita slovenská gramatika teória literatúry Anglické slovesá anglické opozitá Gerundium Slovak grammar pomôcky k učeniu sa priama metóda výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie Specialized English Slovak phrases slovak for foreigners, time Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions Anglické frázy učenie sa Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá gramatika Doučovanie Slovak word formation anglické skratky Slovak tenses metódy, vzdelávanie, Slovak conversation anglická konverzácia anglická gramatika Medical Slovak slovak for foreigners Slovenský jazyk English grammar English for everyday life Anglické zámená verbs with prepositions Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Slovak nouns pohovor v angličtine význam slov Spisovná slovenčina vetná skladba Anglické frazálne slovesá english for travelling Slovenská gramatika Anglické prídavné mená Motivácia frázové slovesá Business English obchodná angličtina rečnícky štýl Slovak slang Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak dialogue Slovak vocabulary Slovak dialogues angličtina význam slov a ich použite Slovak cases Typy angličtiny angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka reparát prekladateľstvo doučovanie Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Rody v angličtine English in use Predminulý priebehový čas prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie Slovak pronunciation tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary
Návrat na obsah