Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Slovak cases with example
Filip Šuman -Burdej | 20/10/2018
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Talking about family in Slovak language
Filip Šuman -Burdej | 18/10/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Návrat na obsah