Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Example of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 30/3/2020
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Slovak slang words with their meaning
Filip Šuman -Burdej | 7/2/2020
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta doučovanie slovenská literatúra english for travelling Slovak for foreigners teória literatúry anglické časy Slovak questions Gerundium Vetná skladba angličtina angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby Anglické frázy maturita Slovak slang Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, prídavné mená Súdny preklad Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá reparát Slovak dialogue pohovor v angličtine Slovenský jazyk verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Medical Slovak anglické skratky priama metóda Anglické zámená Doučovanie Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa Specialized English obchodná angličtina Slovenská gramatika Anglická gramatika Skúšky z jazyka anglická gramatika anglické opozitá Slovenská literatúra Druhy viet Motivácia prekladateľstvo Slovak vocabulary Slovak grammar angličtina pre lekárov rečnícky štýl Slovak nouns Slovak sentences English grammar význam slov a ich použite Slovak verbs anglická výslovnosť English in use Anglické frázové slovesá Angličtina pre špecifické situácie Slovak conversation Business English metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation English for everyday life Slovak tenses anglická konverzácia význam slov slovenská gramatika slovné spojenia výučba, doučovanie vetná skladba gramatika Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time frázové slovesá slohové útvary slovak for foreigners Slovak dialogues Predminulý priebehový čas učenie sa Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak cases
Návrat na obsah