Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Anglické frázy Slovenská literatúra Slovak questions Typy angličtiny English for everyday life teória literatúry Slovak cases anglická výslovnosť Slovak for foreigners prekladateľstvo anglické časy anglická konverzácia prídavné mená význam slov a ich použite angličtina metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Jednoduchá veta doučovanie Slovak tenses frázové slovesá Slovenský jazyk Business English english for travelling slohové útvary slovenská gramatika angličtina pre obchod Gerundium rečnícky štýl slovak for foreigners slovné spojenia priama metóda výučba, učenie sa, anketa vetná skladba metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine English in use Slovak nouns gramatika učenie sa Anglické zámená Súdny preklad metódy, vzdelávanie, Slovak conversation angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Slovak dialogues Metódy výučby verbs with prepositions obchodná angličtina slovak for foreigners, time reparát tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences Anglické frázové slovesá Doučovanie slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak grammar Vetná skladba anglická gramatika Slovak dialogue anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka maturita anglické skratky význam slov anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Specialized English English grammar slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah