Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Všetko o prídavných menám
Filip Šuman -Burdej | 30/9/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Slovenská literatúra anglické opozitá Slovak questions anglické časy slovenská gramatika verbs with prepositions slovak for foreigners, time Druhy viet Anglická gramatika Slovak sentences Business English učenie sa Specialized English slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Anglické slovesá anglické skratky Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue metódy výučby vetná skladba anglická výslovnosť Slovak word formation metódy, vzdelávanie, prídavné mená Slovak vocabulary reparát teória literatúry English grammar frázové slovesá Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Slovak grammar maturita Medical Slovak Slovak conversation Slovak dialogues pohovor v angličtine angličtina pre obchod obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Slovenský jazyk výučba, doučovanie slohové útvary význam slov Anglické zámená Vetná skladba gramatika Skúšky z jazyka angličtina doučovanie Doučovanie výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas Gerundium Motivácia anglická gramatika Súdny preklad Slovak cases english for travelling slovné spojenia Typy angličtiny prekladateľstvo slovak for foreigners Anglické prídavné mená anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns English for everyday life English in use priama metóda
Návrat na obsah