Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to pronounce Slovak letters ?
Filip Šuman -Burdej | 21/6/2020
Médiá vo výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 31/5/2020
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Čo je spisovné a čo nie ?
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2020
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Example of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 30/3/2020
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Slovak slang words with their meaning
Filip Šuman -Burdej | 7/2/2020
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov English for everyday life Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu gramatika vetná skladba angličtina pre lekárov Spisovná slovenčina slovak for foreigners slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Slovak tenses prídavné mená verbs with prepositions anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Vetná skladba pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners slovné spojenia Anglická gramatika Gerundium Slovak cases Druhy viet anglické časy metódy, vzdelávanie, doučovanie Slovak grammar anglické skratky výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk reparát Specialized English slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá English grammar metódy výučby Anglické slovesá Doučovanie Slovak vocabulary Jednoduchá veta Anglické prídavné mená slovenská literatúra Metódy výučby Slovak verbs Business English Slovak sentences Slovenský jazyk anglické opozitá Slovak nouns Angličtina pre špecifické situácie Anglické frázy Anglické zámená Slovak conversation Slovak pronunciation angličtina Slovak word formation Slovenská literatúra rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Slovak dialogue teória literatúry Slovak slang english for travelling Motivácia obchodná angličtina Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad význam slov a ich použite Typy angličtiny Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika priama metóda angličtina pre obchod prekladateľstvo English in use Nepravidelné stupňovanie maturita Medical Slovak
Návrat na obsah