Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Všetko o prídavných menám
Filip Šuman -Burdej | 30/9/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Nepravidelné stupňovanie anglické skratky prídavné mená Slovenský jazyk význam slov a ich použite maturita angličtina pre obchod Slovak dialogues doučovanie metódy výučby Predminulý priebehový čas priama metóda Anglické prídavné mená Druhy viet gramatika Medical Slovak Metódy výučby english for travelling Slovak dialogue rečnícky štýl Anglické zámená angličtina pre lekárov Slovak questions Slovenská literatúra učenie sa anglická výslovnosť anglické opozitá slovenská literatúra slovenská gramatika Anglická gramatika výučba, doučovanie slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad prekladateľstvo Specialized English Slovak nouns Business English teória literatúry English in use Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Anglické slovesá Typy angličtiny English grammar Vetná skladba slohové útvary Slovak for foreigners Slovak vocabulary Slovenská gramatika angličtina metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy anglická konverzácia význam slov výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá reparát slovak for foreigners verbs with prepositions pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá English for everyday life metódy, vzdelávanie, Slovak grammar slovak for foreigners, time Gerundium anglická gramatika Slovak cases Slovak sentences Jednoduchá veta
Návrat na obsah