anglická výslovnosť - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte ako rodený angličan !
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Slovenský jazyk Slovak word formation anglické časy angličtina pre obchod metódy výučby Nepravidelné stupňovanie učenie sa prekladateľstvo vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation slovné spojenia Metódy výučby Gerundium anglická konverzácia Slovenská gramatika Typy angličtiny Anglická gramatika English grammar slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov verbs with prepositions Slovak vocabulary Anglické frázy Slovak dialogue gramatika Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Business English obchodná angličtina Anglické slovesá pohovor v angličtine anglická gramatika doučovanie anglické opozitá English for everyday life metódy, vzdelávanie, slohové útvary Motivácia English in use význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky Slovak slang Jednoduchá veta Doučovanie maturita Vetná skladba Predminulý priebehový čas prídavné mená Slovak grammar význam slov anglické skratky teória literatúry frázové slovesá Súdny preklad výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá angličtina Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Anglické zámená Specialized English Slovak for foreigners priama metóda Druhy viet Slovak dialogues anglická výslovnosť slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners Medical Slovak Anglické frázové slovesá Slovak sentences Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Slovenská literatúra english for travelling Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses
Návrat na obsah