anglická výslovnosť - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte ako rodený angličan !
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas English for everyday life slovenská literatúra Slovak conversation metódy výučby prídavné mená slovenská gramatika metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod anglická výslovnosť Jednoduchá veta Slovak sentences Slovak grammar Anglické zámená frázové slovesá gramatika Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka anglické časy Slovenský jazyk Business English pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Druhy viet anglická konverzácia význam slov tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Angličtina pre každú situáciu English grammar reparát anglické opozitá obchodná angličtina Medical Slovak anglická gramatika angličtina pre lekárov slohové útvary angličtina Slovak nouns Specialized English Anglická gramatika Slovenská literatúra Doučovanie Typy angličtiny priama metóda maturita vetná skladba verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners English in use Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Súdny preklad english for travelling rečnícky štýl Anglické frázy Metódy výučby učenie sa Anglické frázové slovesá doučovanie prekladateľstvo slovak for foreigners, time Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses slovné spojenia Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry slovak for foreigners výučba, doučovanie Gerundium význam slov a ich použite Vetná skladba metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah