Anglické nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické nepravidelné slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické nepravidelné slovesá ·
Tags: slovesáanglickénepravidelné
Nepravidelné anglické slovesá s príkladmi

V dnešom blogu sa pozrieme na niektoré nepravidelné slovesá, najprv si pozrieme ako vyzerajú tieto slovesá v neurčitku, minulom čase aj tŕpnom minulom príčastí. Tiež ich použijeme vo vetách.

 
foresee              foresaw           foreseen       predvídať

 
hang                  hung                hung            zavesiť

 
hide                   hid                   hidden       schovať

 
hit                     hit                    hit              udrieť

 
lay                   laid                  laid             prestrieť

leap                leapt                leapt           vyskočiť

 
mistake          mistook           mistaken      mýliť sa

 
oversleep     overslept         overslept       zaspať

 
rid                 rid                  rid                  zbaviť

 
rise              rose               risen                 rásť

 
saw             sawed            sawn             rozrezať

 
steal           stole               stolen           ukradnúť

 
tear           tore                 torn               roztrhať

 
 
A woman always foresaw disasters.

 
Tá ženy vždy predvídala nešťastie.

 
Yesterday  I hung the picture in my bedroom.

 
Včera som zavesil ten obraz na stenu v mojej spálni.

 
She hid her illness from the family.

 
Skrývala svoju chorobu pred rodinou.

 
Someone hit me on the head.

 
Niekto ma udrel do hlavy.

 
Last week we laid  the floor with lino.

 
Minulý týždeň sme položili na dlážku linoleum.

 
The dog must leapt over the fence.

 
Pes určite preskočil cez plot.

 
Excuse me. I have mistaken you for my colleague.

 
Prepáčte. Pomýlila som si vás so svojím kolegom.

 
I overslept this morning again.

 
Dnes ráno som opäť zaspal.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Druhy viet prekladateľstvo angličtina English in use english for travelling metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra verbs with prepositions English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl maturita význam slov reparát Jednoduchá veta Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences doučovanie gramatika anglické opozitá anglická výslovnosť pohovor v angličtine Gerundium English grammar slohové útvary Slovenský jazyk anglické skratky anglická konverzácia slovak for foreigners teória literatúry Slovak grammar angličtina pre lekárov Anglické frázy frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Metódy výučby význam slov a ich použite slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak cases Súdny preklad metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra učenie sa anglické časy Typy angličtiny Medical Slovak Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina vetná skladba metódy výučby priama metóda Specialized English angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Vetná skladba Slovak conversation prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Slovak tenses slovak for foreigners, time Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia
Návrat na obsah