Anglické nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické nepravidelné slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické nepravidelné slovesá ·
Tags: slovesáanglickénepravidelné
Nepravidelné anglické slovesá s príkladmi

V dnešom blogu sa pozrieme na niektoré nepravidelné slovesá, najprv si pozrieme ako vyzerajú tieto slovesá v neurčitku, minulom čase aj tŕpnom minulom príčastí. Tiež ich použijeme vo vetách.

 
foresee              foresaw           foreseen       predvídať

 
hang                  hung                hung            zavesiť

 
hide                   hid                   hidden       schovať

 
hit                     hit                    hit              udrieť

 
lay                   laid                  laid             prestrieť

leap                leapt                leapt           vyskočiť

 
mistake          mistook           mistaken      mýliť sa

 
oversleep     overslept         overslept       zaspať

 
rid                 rid                  rid                  zbaviť

 
rise              rose               risen                 rásť

 
saw             sawed            sawn             rozrezať

 
steal           stole               stolen           ukradnúť

 
tear           tore                 torn               roztrhať

 
 
A woman always foresaw disasters.

 
Tá ženy vždy predvídala nešťastie.

 
Yesterday  I hung the picture in my bedroom.

 
Včera som zavesil ten obraz na stenu v mojej spálni.

 
She hid her illness from the family.

 
Skrývala svoju chorobu pred rodinou.

 
Someone hit me on the head.

 
Niekto ma udrel do hlavy.

 
Last week we laid  the floor with lino.

 
Minulý týždeň sme položili na dlážku linoleum.

 
The dog must leapt over the fence.

 
Pes určite preskočil cez plot.

 
Excuse me. I have mistaken you for my colleague.

 
Prepáčte. Pomýlila som si vás so svojím kolegom.

 
I overslept this morning again.

 
Dnes ráno som opäť zaspal.


Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo Vetná skladba English grammar Anglické prídavné mená rečnícky štýl anglické opozitá Slovak dialogues Slovak nouns Business English English in use Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Gerundium Anglické slovesá slohové útvary slovak for foreigners Slovenský jazyk Doučovanie Slovak sentences pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky slovenská literatúra Súdny preklad význam slov a ich použite Anglická gramatika učenie sa slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina Slovak grammar výučba, doučovanie angličtina teória literatúry Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Skúšky z jazyka Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Metódy výučby Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie gramatika verbs with prepositions Slovak questions reparát Anglické frázové slovesá priama metóda Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby English for everyday life slovak for foreigners, time Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Specialized English slovné spojenia maturita prídavné mená význam slov Slovak cases anglická výslovnosť vetná skladba Anglické frázy angličtina pre lekárov anglické časy frázové slovesá Medical Slovak Slovak for foreigners doučovanie anglická konverzácia Druhy viet metódy výučby, jazyky english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra anglická gramatika
Návrat na obsah