Anglické nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické nepravidelné slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické nepravidelné slovesá ·
Tags: slovesáanglickénepravidelné
Nepravidelné anglické slovesá s príkladmi

V dnešom blogu sa pozrieme na niektoré nepravidelné slovesá, najprv si pozrieme ako vyzerajú tieto slovesá v neurčitku, minulom čase aj tŕpnom minulom príčastí. Tiež ich použijeme vo vetách.

 
foresee              foresaw           foreseen       predvídať

 
hang                  hung                hung            zavesiť

 
hide                   hid                   hidden       schovať

 
hit                     hit                    hit              udrieť

 
lay                   laid                  laid             prestrieť

leap                leapt                leapt           vyskočiť

 
mistake          mistook           mistaken      mýliť sa

 
oversleep     overslept         overslept       zaspať

 
rid                 rid                  rid                  zbaviť

 
rise              rose               risen                 rásť

 
saw             sawed            sawn             rozrezať

 
steal           stole               stolen           ukradnúť

 
tear           tore                 torn               roztrhať

 
 
A woman always foresaw disasters.

 
Tá ženy vždy predvídala nešťastie.

 
Yesterday  I hung the picture in my bedroom.

 
Včera som zavesil ten obraz na stenu v mojej spálni.

 
She hid her illness from the family.

 
Skrývala svoju chorobu pred rodinou.

 
Someone hit me on the head.

 
Niekto ma udrel do hlavy.

 
Last week we laid  the floor with lino.

 
Minulý týždeň sme položili na dlážku linoleum.

 
The dog must leapt over the fence.

 
Pes určite preskočil cez plot.

 
Excuse me. I have mistaken you for my colleague.

 
Prepáčte. Pomýlila som si vás so svojím kolegom.

 
I overslept this morning again.

 
Dnes ráno som opäť zaspal.


Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet vetná skladba Skúšky z jazyka metódy výučby slovenská literatúra Motivácia Slovak slang výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Slovak word formation Slovak sentences gramatika Business English Slovak tenses metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika angličtina pre lekárov Doučovanie Spisovná slovenčina Slovak pronunciation Angličtina pre každú situáciu English grammar Slovak vocabulary english for travelling maturita teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá Vetná skladba Anglické zámená prídavné mená význam slov a ich použite Slovak verbs slovné spojenia anglické opozitá Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená priama metóda Slovak dialogues prekladateľstvo slohové útvary frázové slovesá doučovanie Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika Slovak grammar anglická gramatika angličtina Slovak cases Slovenský jazyk Slovenská literatúra Slovak nouns slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Slovak for foreigners Súdny preklad anglická konverzácia Gerundium obchodná angličtina Jednoduchá veta Typy angličtiny English in use Specialized English Slovak questions English for everyday life význam slov učenie sa pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Slovak dialogue Slovak conversation slovak for foreigners, time angličtina pre obchod Anglické slovesá Anglické frázy anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Angličtina pre špecifické situácie reparát rečnícky štýl anglické skratky pomôcky k učeniu sa Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby
Návrat na obsah