slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená slohové útvary slovak for foreigners anglická konverzácia Anglické zámená Anglická gramatika gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba Slovak cases Medical Slovak angličtina slovné spojenia Slovak for foreigners Súdny preklad anglické skratky anglická gramatika Motivácia Slovak conversation význam slov metódy výučby slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka priama metóda anglické časy maturita Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues english for travelling význam slov a ich použite Druhy viet pohovor v angličtine English for everyday life učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená rečnícky štýl reparát Slovak nouns Slovak sentences Slovenská gramatika Specialized English angličtina pre obchod Metódy výučby Slovenská literatúra frázové slovesá English grammar Anglické frazálne slovesá anglické opozitá doučovanie výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions Typy angličtiny Slovak grammar Vetná skladba Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry Gerundium Slovak questions Business English slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina Anglické frázy slovenská literatúra Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Slovak dialogue Anglické slovesá Doučovanie prekladateľstvo Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta English in use výučba, doučovanie anglická výslovnosť
Návrat na obsah