slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Slovak dialogue prídavné mená význam slov metódy výučby Anglické zámená frázové slovesá Vetná skladba Medical Slovak Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá English grammar výučba, doučovanie Slovenský jazyk Slovak nouns anglické skratky verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Anglické frázy Typy angličtiny anglická výslovnosť Slovak cases Slovak grammar Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, priama metóda Slovenská literatúra Slovak tenses metódy výučby, jazyky maturita Súdny preklad English for everyday life Metódy výučby slohové útvary Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium anglické opozitá gramatika doučovanie význam slov a ich použite slovak for foreigners slovenská gramatika učenie sa Skúšky z jazyka english for travelling prekladateľstvo Predminulý priebehový čas Slovak conversation Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk anglické časy angličtina pre obchod teória literatúry Druhy viet pohovor v angličtine Business English vetná skladba angličtina pre lekárov angličtina slovenské nárečia, slovensko English in use Slovak questions rečnícky štýl Specialized English obchodná angličtina slovenská literatúra anglická gramatika Doučovanie
Návrat na obsah