slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Medical Slovak English grammar obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra vetná skladba význam slov Slovak dialogues English for everyday life metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Doučovanie Business English metódy výučby, jazyky English in use prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Slovak sentences Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia angličtina pre lekárov gramatika priama metóda english for travelling anglická výslovnosť Specialized English Slovak tenses anglické opozitá slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak grammar slohové útvary prekladateľstvo anglická gramatika anglické časy anglické skratky angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak dialogue Slovak cases Slovak conversation Anglické zámená slovenská gramatika Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Anglické frázy Súdny preklad metódy výučby slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby doučovanie frázové slovesá Slovak for foreigners Jednoduchá veta rečnícky štýl pohovor v angličtine Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá angličtina maturita reparát Druhy viet teória literatúry učenie sa Anglická gramatika
Návrat na obsah