Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika výučba, doučovanie vetná skladba výučba, učenie sa, anketa English in use Slovak nouns Súdny preklad metódy výučby, jazyky metódy výučby slovné spojenia obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Specialized English Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá prídavné mená Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka prekladateľstvo Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Business English Medical Slovak angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl anglická konverzácia verbs with prepositions Slovak dialogue Gerundium anglické skratky frázové slovesá priama metóda teória literatúry učenie sa Slovak conversation Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, Druhy viet slovenská literatúra slovenská gramatika Slovak cases reparát Vetná skladba maturita anglické opozitá Slovak tenses slovak for foreigners význam slov slovak for foreigners, time angličtina gramatika Anglické zámená doučovanie Slovak dialogues english for travelling Metódy výučby Slovak for foreigners význam slov a ich použite Slovak grammar anglické časy Slovak questions Slovenský jazyk English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas anglická gramatika angličtina pre obchod Jednoduchá veta Typy angličtiny English grammar anglická výslovnosť
Návrat na obsah