Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny slovak for foreigners, time English for everyday life angličtina Medical Slovak anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko english for travelling anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu prídavné mená priama metóda Slovak dialogues význam slov a ich použite Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka angličtina pre obchod doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases vetná skladba Anglické slovesá angličtina pre lekárov pohovor v angličtine slovak for foreigners slovenská literatúra Slovak questions slohové útvary Slovak word formation English in use Nepravidelné stupňovanie Business English anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Metódy výučby výučba, doučovanie anglická konverzácia slovné spojenia význam slov reparát Jednoduchá veta Slovak nouns Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Slovak grammar Slovak tenses rečnícky štýl Slovak dialogue prekladateľstvo Anglické frázové slovesá obchodná angličtina metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Anglické frázy Motivácia Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa English grammar Doučovanie verbs with prepositions Druhy viet anglické opozitá teória literatúry Specialized English učenie sa Slovenská gramatika Anglická gramatika Predminulý priebehový čas frázové slovesá metódy výučby Slovak vocabulary gramatika Anglické prídavné mená Súdny preklad slovenská gramatika maturita Anglické zámená anglické časy
Návrat na obsah