Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite anglické opozitá slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time Typy angličtiny Anglické frázové slovesá English grammar metódy výučby, jazyky anglická konverzácia gramatika Medical Slovak angličtina pre obchod Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Slovak nouns Anglické frazálne slovesá doučovanie Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra prekladateľstvo Specialized English verbs with prepositions slovné spojenia frázové slovesá English in use Slovak sentences maturita Anglická gramatika English for everyday life Anglické zámená Doučovanie Slovenská literatúra prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá reparát pohovor v angličtine angličtina Slovak grammar angličtina pre lekárov Slovak questions Business English výučba, doučovanie vetná skladba Slovak conversation Slovak dialogue anglické skratky Gerundium priama metóda Druhy viet obchodná angličtina Slovenský jazyk slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry slohové útvary význam slov metódy, vzdelávanie, anglické časy english for travelling anglická gramatika Skúšky z jazyka Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl učenie sa anglická výslovnosť metódy výučby Súdny preklad Slovak cases Jednoduchá veta Anglické frázy
Návrat na obsah