Anglické frázy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená frázové slovesá metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Metódy výučby Predminulý priebehový čas English in use maturita Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Súdny preklad prekladateľstvo Anglické frázy Slovak cases verbs with prepositions priama metóda význam slov a ich použite Gerundium slovak for foreigners, time Slovak dialogue metódy výučby anglické skratky Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina anglické časy Anglické frazálne slovesá Business English Slovenská literatúra Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet pohovor v angličtine english for travelling Slovak questions slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra slovné spojenia učenie sa reparát rečnícky štýl Medical Slovak Slovak dialogues angličtina pre obchod anglická konverzácia slovak for foreigners teória literatúry Jednoduchá veta vetná skladba význam slov anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Doučovanie metódy, vzdelávanie, Specialized English Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika English for everyday life English grammar Anglické frázové slovesá Slovak nouns anglická výslovnosť doučovanie Skúšky z jazyka anglické opozitá Slovak conversation Anglické zámená angličtina Slovenský jazyk výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk gramatika Slovak grammar Typy angličtiny Anglická gramatika
Návrat na obsah