Anglické nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko doučovanie Slovak nouns Jednoduchá veta pohovor v angličtine slovné spojenia Slovak dialogues Anglická gramatika priama metóda anglické opozitá Medical Slovak Slovak dialogue Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Slovak questions anglické skratky slovak for foreigners english for travelling Anglické frázy slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa význam slov Slovak grammar frázové slovesá Anglické frázové slovesá anglická gramatika Anglické zámená reparát Slovenská literatúra vetná skladba Doučovanie Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra anglická konverzácia Slovak cases význam slov a ich použite Gerundium Slovak conversation maturita Slovak for foreigners Súdny preklad gramatika metódy, vzdelávanie, učenie sa English for everyday life Metódy výučby teória literatúry English in use slovenská gramatika slohové útvary anglické časy English grammar anglická výslovnosť Business English Skúšky z jazyka prídavné mená Slovak sentences výučba, doučovanie prekladateľstvo metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet metódy výučby, jazyky Vetná skladba Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov
Návrat na obsah