Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá reparát anglické opozitá prídavné mená Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby doučovanie teória literatúry Anglické frazálne slovesá Anglické frázy Slovak cases Typy angličtiny angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Druhy viet rečnícky štýl anglická výslovnosť Slovak grammar výučba, doučovanie gramatika slovak for foreigners, time Doučovanie Slovenský jazyk slohové útvary Jednoduchá veta Vetná skladba anglické časy Medical Slovak anglické skratky Business English Slovak conversation obchodná angličtina Slovak sentences frázové slovesá Slovak for foreigners Gerundium Slovak questions Anglické slovesá Slovak dialogues English in use prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners význam slov Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Slovenská literatúra English for everyday life angličtina pre lekárov English grammar Anglické zámená Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky Súdny preklad english for travelling maturita priama metóda Anglické prídavné mená slovenská literatúra anglická konverzácia Anglická gramatika vetná skladba angličtina slovné spojenia význam slov a ich použite Metódy výučby pohovor v angličtine slovenská gramatika Slovak dialogue učenie sa Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá Specialized English slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah