Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovak questions Slovak nouns angličtina tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky verbs with prepositions slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak grammar angličtina pre lekárov obchodná angličtina Medical Slovak Súdny preklad english for travelling anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl metódy výučby gramatika Slovenská literatúra prídavné mená Business English Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia reparát učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Slovak cases metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners anglické časy Slovak dialogue prekladateľstvo Predminulý priebehový čas maturita Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners Anglická gramatika Specialized English Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny English grammar anglická konverzácia Anglické zámená Anglické frazálne slovesá slohové útvary Anglické frázové slovesá anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby doučovanie anglické opozitá frázové slovesá Jednoduchá veta Slovak conversation English in use pohovor v angličtine angličtina pre obchod slovak for foreigners, time teória literatúry Druhy viet Slovak tenses Slovenský jazyk slovenská gramatika Slovak sentences anglické skratky Gerundium Anglické frázy Doučovanie priama metóda význam slov a ich použite význam slov English for everyday life
Návrat na obsah