Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad reparát anglické časy doučovanie English in use Typy angličtiny Slovak dialogues Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Slovak nouns anglické skratky Gerundium slovné spojenia maturita výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá teória literatúry Metódy výučby angličtina pre obchod gramatika priama metóda vetná skladba prekladateľstvo slovak for foreigners, time anglické opozitá anglická konverzácia Medical Slovak anglická výslovnosť frázové slovesá význam slov Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life verbs with prepositions učenie sa Slovak questions Vetná skladba Slovak cases Slovak tenses slohové útvary Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika Slovak sentences Slovak dialogue výučba, doučovanie pohovor v angličtine angličtina pre lekárov Doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Skúšky z jazyka anglická gramatika Slovenská literatúra slovenská literatúra Anglická gramatika metódy výučby, jazyky angličtina metódy výučby Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl prídavné mená Slovak conversation slovak for foreigners Specialized English obchodná angličtina Anglické zámená english for travelling English grammar Slovenský jazyk Business English tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar
Návrat na obsah