Druhy viet - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda význam slov Vetná skladba maturita metódy výučby, jazyky anglické časy prídavné mená Slovak tenses English in use anglická výslovnosť slovné spojenia Specialized English slovenské nárečia, slovensko Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra anglické opozitá slohové útvary Druhy viet význam slov a ich použite Anglická gramatika Slovak conversation Slovak vocabulary verbs with prepositions Slovenský jazyk Anglické frázy teória literatúry anglické skratky Slovak nouns frázové slovesá Slovak dialogues Súdny preklad Typy angličtiny obchodná angličtina Business English Jednoduchá veta rečnícky štýl English for everyday life Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Slovak cases Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine Slovak sentences učenie sa angličtina slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Skúšky z jazyka vetná skladba Slovak questions Slovak dialogue anglická konverzácia anglická gramatika slovenská gramatika metódy výučby Predminulý priebehový čas English grammar prekladateľstvo gramatika Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners angličtina pre obchod reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená doučovanie Anglické prídavné mená Medical Slovak Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovenská gramatika english for travelling angličtina pre lekárov Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah