English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov učenie sa Gerundium Slovenský jazyk anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá anglické časy tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Slovak tenses reparát Slovak sentences slovak for foreigners Vetná skladba English for everyday life gramatika Jednoduchá veta teória literatúry metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time doučovanie slohové útvary maturita angličtina pre lekárov angličtina English grammar Nepravidelné stupňovanie vetná skladba Slovak grammar Slovak dialogues anglická konverzácia prídavné mená Slovak questions Medical Slovak Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Anglické zámená slovenská gramatika Slovak conversation Business English angličtina pre obchod Specialized English metódy výučby Slovak dialogue Anglická gramatika Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Typy angličtiny obchodná angličtina Doučovanie rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine Slovak cases anglické opozitá anglická gramatika frázové slovesá metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy english for travelling priama metóda význam slov a ich použite verbs with prepositions slovné spojenia Anglické frázové slovesá English in use Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo
Návrat na obsah