English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika slovenská literatúra teória literatúry Gerundium Slovak sentences Slovak dialogues anglické časy Medical Slovak Slovak grammar doučovanie slovné spojenia pohovor v angličtine Business English Specialized English frázové slovesá slovak for foreigners vetná skladba prekladateľstvo Slovak for foreigners angličtina pre obchod angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá reparát Angličtina pre každú situáciu gramatika Slovak slang Vetná skladba Doučovanie angličtina priama metóda Slovenská gramatika English in use Slovak dialogue metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny význam slov Skúšky z jazyka Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť prídavné mená anglické opozitá Druhy viet english for travelling anglická gramatika učenie sa anglická konverzácia Anglické slovesá Anglické zámená Metódy výučby výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika English grammar Slovenský jazyk English for everyday life Slovak tenses Anglické prídavné mená obchodná angličtina Slovak conversation metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Slovak questions slohové útvary Motivácia Súdny preklad verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra význam slov a ich použite Anglické frázy Slovak nouns maturita Slovak cases výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta rečnícky štýl Slovak word formation
Návrat na obsah