English grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English suggestions
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy reparát doučovanie verbs with prepositions prekladateľstvo Specialized English anglické časy Slovak pronunciation výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika anglická gramatika gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Slovak conversation Slovak nouns English in use anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses anglické skratky slovenská literatúra English grammar angličtina tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Slovak cases pomôcky k učeniu sa výučba, doučovanie Motivácia význam slov english for travelling Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation Doučovanie Anglické slovesá Slovak dialogues anglická konverzácia Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, vetná skladba slovenská gramatika angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Slovak questions Typy angličtiny Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Slovenská literatúra Slovak grammar Metódy výučby rečnícky štýl Business English slovak for foreigners Slovak sentences Vetná skladba význam slov a ich použite Skúšky z jazyka Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie Gerundium slohové útvary pohovor v angličtine Angličtina pre špecifické situácie slovné spojenia Anglické frázové slovesá Anglické zámená anglická výslovnosť anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika English for everyday life obchodná angličtina prídavné mená frázové slovesá Slovak slang maturita priama metóda slovak for foreigners, time učenie sa Slovak verbs metódy výučby teória literatúry Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky Spisovná slovenčina Súdny preklad
Návrat na obsah