English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk reparát Slovenská literatúra prekladateľstvo Anglické frázy pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses Druhy viet Skúšky z jazyka Slovak conversation Metódy výučby anglická gramatika doučovanie výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa Gerundium Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Súdny preklad význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá obchodná angličtina učenie sa Anglická gramatika english for travelling Slovak dialogue metódy výučby, jazyky slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases slovné spojenia angličtina pre lekárov Slovak questions anglické časy Doučovanie slovenská literatúra Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť anglická konverzácia slovak for foreigners, time teória literatúry anglické skratky slovak for foreigners Business English Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners slohové útvary angličtina Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá Anglické zámená vetná skladba význam slov a ich použite priama metóda English for everyday life verbs with prepositions Slovak grammar English grammar gramatika Jednoduchá veta Vetná skladba prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Slovak sentences Specialized English Nepravidelné stupňovanie English in use rečnícky štýl maturita frázové slovesá Typy angličtiny angličtina pre obchod Medical Slovak
Návrat na obsah