English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika pohovor v angličtine Business English Skúšky z jazyka Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners verbs with prepositions Slovak nouns slohové útvary Slovak grammar Anglické frazálne slovesá význam slov Slovak vocabulary english for travelling Slovak slang Súdny preklad výučba, doučovanie Druhy viet slovné spojenia Slovenská literatúra Slovak sentences frázové slovesá Slovak cases Predminulý priebehový čas maturita Motivácia anglická výslovnosť slovak for foreigners, time English in use anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy Slovak conversation Vetná skladba Slovak tenses anglická konverzácia Anglické prídavné mená Slovak for foreigners Slovak questions prekladateľstvo Jednoduchá veta rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues slovenská gramatika Anglické zámená anglické časy prídavné mená angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, reparát Specialized English Anglické slovesá English grammar doučovanie Medical Slovak Slovak word formation metódy výučby gramatika vetná skladba metódy výučby, jazyky teória literatúry Typy angličtiny význam slov a ich použite Metódy výučby anglické skratky obchodná angličtina English for everyday life angličtina pre obchod učenie sa Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika Doučovanie angličtina priama metóda Slovenský jazyk anglická gramatika slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah