English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences Doučovanie obchodná angličtina Slovak grammar Slovak for foreigners slovné spojenia Anglická gramatika slovak for foreigners, time Jednoduchá veta význam slov a ich použite english for travelling gramatika Predminulý priebehový čas angličtina reparát Gerundium učenie sa Specialized English anglická konverzácia Slovak conversation prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Slovak nouns angličtina pre obchod anglická gramatika slovak for foreigners metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Vetná skladba vetná skladba Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue Skúšky z jazyka doučovanie verbs with prepositions English in use Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Anglické zámená slovenská gramatika teória literatúry priama metóda Slovak dialogues Business English Typy angličtiny anglické časy Súdny preklad pohovor v angličtine Slovenský jazyk maturita slohové útvary slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Anglické frázové slovesá English grammar význam slov English for everyday life Slovak questions anglické opozitá Medical Slovak frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť angličtina pre lekárov
Návrat na obsah