Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa výučba, doučovanie Anglické zámená verbs with prepositions Slovak grammar Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Specialized English metódy výučby, jazyky anglické opozitá anglické časy Slovak cases Slovak dialogues Jednoduchá veta Slovak tenses reparát Súdny preklad vetná skladba English grammar maturita Predminulý priebehový čas slohové útvary anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Business English anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling Nepravidelné stupňovanie Druhy viet angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá priama metóda Slovak sentences slovenská gramatika obchodná angličtina prekladateľstvo English in use Slovak questions Angličtina pre každú situáciu Gerundium frázové slovesá Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, anglické skratky Anglická gramatika Slovak dialogue význam slov Slovenský jazyk Vetná skladba Metódy výučby doučovanie metódy výučby angličtina Anglické frázy anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená English for everyday life Slovak conversation slovenská literatúra slovné spojenia slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Doučovanie angličtina pre lekárov Slovak for foreigners význam slov a ich použite Medical Slovak gramatika Slovak nouns rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine
Návrat na obsah