Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life teória literatúry frázové slovesá Business English Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Typy angličtiny English in use gramatika Slovak for foreigners prídavné mená Doučovanie slovak for foreigners metódy výučby, jazyky pomôcky k učeniu sa Slovak sentences Slovak dialogue Specialized English Slovak questions Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá obchodná angličtina angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Slovak vocabulary Slovak cases Slovak dialogues Anglické prídavné mená Slovak conversation Anglická gramatika slovenská literatúra učenie sa anglická konverzácia Predminulý priebehový čas anglické časy Slovak pronunciation Anglické slovesá doučovanie Anglické frazálne slovesá Súdny preklad význam slov a ich použite Spisovná slovenčina pohovor v angličtine Slovenská gramatika Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre špecifické situácie prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa english for travelling Slovak tenses anglická výslovnosť slovak for foreigners, time English grammar maturita Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Gerundium Vetná skladba Slovak slang vetná skladba Anglické frázové slovesá anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená Slovak nouns angličtina Slovak word formation Medical Slovak metódy výučby Motivácia rečnícky štýl Slovak grammar slovné spojenia Slovenský jazyk anglické skratky angličtina pre obchod význam slov Jednoduchá veta reparát verbs with prepositions slovenská gramatika slohové útvary priama metóda metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah