Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences Doučovanie slovenská gramatika Slovak tenses Druhy viet Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy teória literatúry Slovak conversation metódy výučby anglická konverzácia slovenská literatúra Slovenský jazyk vetná skladba reparát Slovenská literatúra Súdny preklad metódy, vzdelávanie, English for everyday life Specialized English Slovak dialogues priama metóda Typy angličtiny gramatika slovak for foreigners anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa učenie sa Anglické zámená Business English Slovak cases Anglická gramatika Gerundium anglicko - slovenská konverzácia maturita Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Slovak grammar slohové útvary Medical Slovak Slovak for foreigners frázové slovesá English in use význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo Anglické frázové slovesá English grammar slovak for foreigners, time Slovak dialogue Skúšky z jazyka Metódy výučby anglická výslovnosť anglické časy pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas slovné spojenia english for travelling verbs with prepositions angličtina pre lekárov anglické skratky význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky angličtina prídavné mená Jednoduchá veta doučovanie Slovak questions anglická gramatika výučba, doučovanie obchodná angličtina
Návrat na obsah