Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Skúšky z jazyka Súdny preklad prekladateľstvo Slovak questions Doučovanie slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak nouns Anglické frazálne slovesá slovné spojenia Slovenská literatúra obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, English grammar doučovanie Slovak conversation gramatika priama metóda anglické skratky reparát english for travelling Specialized English anglické opozitá teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená Jednoduchá veta English in use Anglická gramatika Slovak sentences slovak for foreigners slohové útvary frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny metódy výučby rečnícky štýl Gerundium Anglické frázové slovesá vetná skladba angličtina Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená Slovak tenses Slovak dialogue anglická gramatika Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Vetná skladba English for everyday life angličtina pre obchod Slovak for foreigners Slovenský jazyk Medical Slovak metódy výučby, jazyky anglické časy maturita Anglické frázy Business English význam slov Slovak cases učenie sa Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť Slovak grammar pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time výučba, doučovanie verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah