Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky vetná skladba Specialized English Slovak sentences rečnícky štýl Slovak dialogues Slovak conversation Motivácia Slovak grammar pohovor v angličtine pomôcky k učeniu sa slovenská gramatika slovak for foreigners metódy výučby english for travelling angličtina pre lekárov Vetná skladba Slovak questions anglické opozitá slohové útvary Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená Skúšky z jazyka Slovak dialogue maturita Anglická gramatika Slovak word formation English in use anglické časy Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy učenie sa anglická výslovnosť Slovak vocabulary obchodná angličtina Slovak slang Typy angličtiny Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite angličtina English for everyday life Doučovanie Slovak for foreigners Slovak tenses Medical Slovak Jednoduchá veta verbs with prepositions anglické skratky Anglické slovesá Gerundium Slovak pronunciation Súdny preklad reparát frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie prídavné mená Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra Spisovná slovenčina anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk Slovenská literatúra teória literatúry doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Slovak cases anglická gramatika anglická konverzácia Druhy viet Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko význam slov angličtina pre obchod English grammar prekladateľstvo Business English Slovak nouns Slovak verbs priama metóda slovak for foreigners, time slovné spojenia
Návrat na obsah