Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar Business English Anglické slovesá výučba, doučovanie Metódy výučby Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues slovné spojenia angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Anglické frázové slovesá metódy výučby metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite English in use Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá maturita rečnícky štýl reparát english for travelling Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions frázové slovesá Vetná skladba Doučovanie Slovak tenses anglické opozitá anglické časy slovenská gramatika slovak for foreigners, time Druhy viet Slovak nouns English for everyday life Anglické frázy význam slov učenie sa Slovak for foreigners Slovak conversation Slovak cases metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená gramatika Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť prekladateľstvo Anglická gramatika priama metóda Skúšky z jazyka Typy angličtiny vetná skladba Specialized English slovak for foreigners English grammar Slovak sentences Gerundium doučovanie anglické skratky Medical Slovak slovenská literatúra obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia angličtina anglická gramatika Jednoduchá veta slohové útvary angličtina pre lekárov teória literatúry Anglické prídavné mená
Návrat na obsah