Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Vetná skladba Slovak questions Slovak conversation Slovenská literatúra anglická konverzácia Jednoduchá veta Slovak slang Anglické frazálne slovesá význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Anglická gramatika Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie rečnícky štýl Slovak for foreigners Specialized English English grammar učenie sa English for everyday life pomôcky k učeniu sa Motivácia anglické opozitá Gerundium výučba, učenie sa, anketa Slovak cases slovenská gramatika Skúšky z jazyka Slovenský jazyk Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Anglické zámená gramatika metódy výučby, jazyky vetná skladba Doučovanie anglické časy angličtina pre lekárov Slovak grammar Druhy viet priama metóda obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary Business English anglické skratky význam slov a ich použite metódy výučby angličtina pre obchod slohové útvary Slovak dialogues Spisovná slovenčina english for travelling slovenská literatúra anglická gramatika frázové slovesá metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs reparát Medical Slovak Slovak pronunciation Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená slovné spojenia teória literatúry Anglické frázy maturita doučovanie Anglické frázové slovesá English in use Angličtina pre špecifické situácie angličtina Slovak sentences Súdny preklad pohovor v angličtine Typy angličtiny Slovak word formation Slovenská gramatika
Návrat na obsah