Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika význam slov a ich použite verbs with prepositions priama metóda metódy, vzdelávanie, Metódy výučby Anglické frazálne slovesá english for travelling Slovak for foreigners význam slov anglické skratky Vetná skladba Slovak tenses gramatika Slovak questions angličtina pre lekárov vetná skladba Jednoduchá veta obchodná angličtina Specialized English Slovak cases English grammar Druhy viet Predminulý priebehový čas Slovak nouns English for everyday life výučba, učenie sa, anketa reparát slovné spojenia výučba, doučovanie Slovak grammar prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Business English rečnícky štýl Medical Slovak Gerundium anglická konverzácia Anglické frázy Skúšky z jazyka Súdny preklad Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue Anglická gramatika teória literatúry anglická výslovnosť doučovanie slovenská gramatika slovenská literatúra Slovenský jazyk Typy angličtiny Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences pohovor v angličtine Doučovanie učenie sa English in use Anglické zámená slovak for foreigners, time Slovenská literatúra slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia anglické časy frázové slovesá angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky metódy výučby anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu maturita slohové útvary angličtina
Návrat na obsah