Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra Slovenský jazyk Typy angličtiny reparát Slovak cases Specialized English Druhy viet výučba, učenie sa, anketa teória literatúry anglická konverzácia Vetná skladba metódy výučby angličtina pre lekárov výučba, doučovanie anglické časy Angličtina pre každú situáciu English grammar učenie sa slovenská gramatika maturita Slovak grammar prekladateľstvo anglická výslovnosť Skúšky z jazyka vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Business English Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá slohové útvary Anglické frázové slovesá priama metóda Slovak questions Slovak for foreigners prídavné mená slovné spojenia slovak for foreigners Anglické prídavné mená doučovanie slovak for foreigners, time Anglické zámená Slovak tenses English for everyday life Anglické frazálne slovesá význam slov Súdny preklad anglická gramatika Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Metódy výučby slovenská literatúra Slovak conversation obchodná angličtina Anglická gramatika Slovak dialogue gramatika Gerundium Medical Slovak Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá English in use angličtina frázové slovesá Jednoduchá veta rečnícky štýl Slovak dialogues metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Doučovanie english for travelling verbs with prepositions
Návrat na obsah