Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vysvetlenie predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Anglická gramatika Business English Anglické zámená Slovak nouns význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko význam slov Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky výučba, doučovanie Anglické frázy frázové slovesá angličtina pre obchod prídavné mená Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time reparát anglická výslovnosť Typy angličtiny vetná skladba obchodná angličtina Spisovná slovenčina anglické opozitá Gerundium angličtina pre lekárov rečnícky štýl angličtina anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues anglická konverzácia Metódy výučby Anglické slovesá metódy výučby teória literatúry slovenská literatúra Slovenská literatúra Motivácia English grammar metódy, vzdelávanie, Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Druhy viet Slovak vocabulary anglická gramatika Slovak questions Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa priama metóda Slovak slang metódy výučby, jazyky prekladateľstvo Medical Slovak slovenská gramatika doučovanie Slovak pronunciation Specialized English Skúšky z jazyka Slovak conversation gramatika Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika slohové útvary Angličtina pre špecifické situácie maturita učenie sa english for travelling Predminulý priebehový čas Súdny preklad slovak for foreigners Slovak cases pomôcky k učeniu sa Slovak grammar Slovak dialogue verbs with prepositions anglické časy Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Slovenský jazyk pohovor v angličtine slovné spojenia English for everyday life Slovak verbs
Návrat na obsah