Súdny preklad - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Angličtina na súde
Filip Šuman -Burdej | 3/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Slovak conversation english for travelling Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny anglické skratky Slovak for foreigners English grammar Súdny preklad Anglické frázové slovesá slohové útvary slovenská gramatika verbs with prepositions maturita Metódy výučby Specialized English Slovak sentences teória literatúry prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Gerundium vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda anglické opozitá anglická gramatika Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie angličtina pre obchod Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time anglická výslovnosť slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak English in use angličtina učenie sa obchodná angličtina Anglická gramatika Slovak grammar frázové slovesá angličtina pre lekárov Doučovanie Slovak cases Anglické frázy pohovor v angličtine doučovanie Slovak questions metódy výučby, jazyky slovné spojenia Slovak tenses anglická konverzácia význam slov výučba, doučovanie význam slov a ich použite Business English Slovenský jazyk prídavné mená Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko anglické časy Predminulý priebehový čas gramatika metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl Slovenská literatúra slovenská literatúra
Návrat na obsah