Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Metódy výučby maturita pohovor v angličtine učenie sa metódy výučby English grammar Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny angličtina Gerundium Slovak tenses Slovak conversation Slovak questions Jednoduchá veta english for travelling Doučovanie angličtina pre lekárov Slovak cases Slovak nouns prídavné mená Medical Slovak Anglické slovesá slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Skúšky z jazyka slovenská literatúra anglické časy Slovak grammar anglické skratky Business English Súdny preklad Anglická gramatika slohové útvary anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika význam slov frázové slovesá English for everyday life Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Anglické zámená výučba, doučovanie teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Specialized English Anglické prídavné mená doučovanie obchodná angličtina Slovak dialogues angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Slovak sentences Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo Druhy viet Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions gramatika Slovenský jazyk slovak for foreigners reparát výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia vetná skladba priama metóda English in use rečnícky štýl
Návrat na obsah