Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Slovak grammar prídavné mená Slovak tenses Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Specialized English obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Jednoduchá veta anglické časy Slovak sentences Slovak questions Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk angličtina Medical Slovak slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns Predminulý priebehový čas Typy angličtiny význam slov metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika slovak for foreigners reparát Slovak for foreigners Vetná skladba English in use English grammar Motivácia Gerundium vetná skladba doučovanie Slovak vocabulary slohové útvary slovenská literatúra prekladateľstvo anglická gramatika English for everyday life angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad rečnícky štýl priama metóda anglické skratky metódy výučby anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, anglické opozitá význam slov a ich použite maturita Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka verbs with prepositions pohovor v angličtine učenie sa Slovak dialogue Slovak cases angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá slovak for foreigners, time slovenská gramatika Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Doučovanie Slovak word formation Business English teória literatúry Anglické zámená Anglické prídavné mená Anglické frázy anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie english for travelling gramatika Anglické slovesá
Návrat na obsah