Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Slovak nouns význam slov slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions význam slov a ich použite slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Slovak dialogue Anglické zámená Business English pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Druhy viet slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky Slovak tenses Anglické frazálne slovesá Slovak conversation slovné spojenia reparát English for everyday life anglické opozitá anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Anglické frázy slovak for foreigners anglická výslovnosť Slovak sentences Súdny preklad učenie sa doučovanie Slovak cases obchodná angličtina Specialized English Medical Slovak Metódy výučby frázové slovesá prekladateľstvo anglické skratky prídavné mená Slovak dialogues priama metóda english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta výučba, doučovanie angličtina Slovak questions Slovak grammar Vetná skladba Typy angličtiny English grammar angličtina pre obchod Doučovanie teória literatúry slohové útvary anglická konverzácia metódy výučby gramatika Slovenský jazyk anglické časy rečnícky štýl Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov maturita Skúšky z jazyka slovenská gramatika
Návrat na obsah