Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika priama metóda maturita význam slov a ich použite Specialized English metódy výučby, jazyky gramatika english for travelling anglická výslovnosť Slovak questions Slovak grammar Slovak nouns teória literatúry metódy, vzdelávanie, Medical Slovak Slovak dialogue anglické časy angličtina obchodná angličtina angličtina pre obchod výučba, doučovanie anglická konverzácia slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Gerundium rečnícky štýl Predminulý priebehový čas slovenská gramatika English in use Anglické frazálne slovesá Slovak conversation Anglické frázy reparát frázové slovesá Typy angličtiny slovné spojenia Jednoduchá veta slovak for foreigners anglická gramatika English for everyday life anglické skratky význam slov slovenská literatúra Vetná skladba vetná skladba Skúšky z jazyka Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie učenie sa prídavné mená pohovor v angličtine prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra slohové útvary Business English Slovak tenses Druhy viet metódy výučby Anglické frázové slovesá Anglické zámená Slovak sentences Slovak word formation Slovak dialogues Anglické prídavné mená Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Slovak cases Slovak slang Motivácia doučovanie English grammar Metódy výučby Doučovanie anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Anglické slovesá
Návrat na obsah