Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns slovné spojenia teória literatúry Slovak grammar metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie anglická výslovnosť Medical Slovak prekladateľstvo Specialized English Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl angličtina anglické skratky Slovak questions slovak for foreigners, time učenie sa vetná skladba anglické časy anglická gramatika anglická konverzácia English in use Doučovanie gramatika Slovak tenses Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka pohovor v angličtine prídavné mená Anglické frázy Slovak dialogues metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod frázové slovesá Anglické zámená obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba verbs with prepositions Jednoduchá veta Typy angličtiny metódy výučby Anglické frázové slovesá Metódy výučby Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika reparát Súdny preklad anglické opozitá Gerundium English grammar slohové útvary slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá význam slov Slovak dialogue Slovak sentences angličtina pre lekárov English for everyday life priama metóda slovak for foreigners english for travelling Slovenská literatúra Druhy viet maturita Slovak cases
Návrat na obsah