Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika English in use anglické opozitá Vetná skladba Slovenský jazyk Druhy viet verbs with prepositions prekladateľstvo Skúšky z jazyka Anglické zámená Slovak tenses Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak questions reparát Slovak for foreigners Slovak grammar priama metóda prídavné mená pohovor v angličtine anglické skratky teória literatúry vetná skladba Anglické frázy English for everyday life Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie angličtina frázové slovesá metódy výučby význam slov doučovanie anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie rečnícky štýl Jednoduchá veta Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue výučba, doučovanie Slovak cases slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Business English english for travelling učenie sa Anglická gramatika slohové útvary slovenská gramatika maturita metódy, vzdelávanie, Medical Slovak English grammar Metódy výučby Specialized English Slovak conversation anglické časy gramatika Predminulý priebehový čas slovné spojenia Súdny preklad slovenská literatúra Gerundium obchodná angličtina slovak for foreigners význam slov a ich použite Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah