Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá Slovak questions výučba, doučovanie Vetná skladba rečnícky štýl anglická gramatika Medical Slovak Predminulý priebehový čas English in use doučovanie prídavné mená vetná skladba angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia význam slov a ich použite anglická konverzácia anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Metódy výučby Anglická gramatika verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Slovak tenses Anglické zámená Doučovanie výučba, učenie sa, anketa význam slov Slovenský jazyk anglické časy Gerundium Anglické frázové slovesá anglické skratky Slovak grammar Druhy viet Slovak for foreigners slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry slovenská literatúra angličtina Slovak dialogue Specialized English anglické opozitá pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Slovak sentences gramatika English for everyday life slovak for foreigners frázové slovesá Business English prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns Typy angličtiny Slovak conversation maturita reparát slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra Slovak cases slohové útvary učenie sa English grammar priama metóda Jednoduchá veta obchodná angličtina metódy výučby english for travelling Anglické frázy
Návrat na obsah