Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Gerundium tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Slovak questions výučba, doučovanie anglická gramatika Druhy viet Anglické frázové slovesá reparát Slovak tenses slovak for foreigners, time English in use význam slov anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Anglické slovesá učenie sa význam slov a ich použite Medical Slovak Doučovanie English for everyday life verbs with prepositions anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Vetná skladba anglické skratky Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue metódy výučby angličtina pre obchod angličtina pre lekárov Typy angličtiny pohovor v angličtine obchodná angličtina Slovenská gramatika maturita slovenská gramatika Slovak dialogues english for travelling slovenská literatúra Súdny preklad Business English teória literatúry Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Skúšky z jazyka Anglické frázy English grammar Slovak vocabulary frázové slovesá Anglické prídavné mená Slovenská literatúra gramatika slovak for foreigners doučovanie Slovenský jazyk rečnícky štýl angličtina Specialized English výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky Slovak conversation Slovak sentences Anglická gramatika slohové útvary Anglické zámená Predminulý priebehový čas Slovak nouns priama metóda vetná skladba Slovak grammar anglické opozitá Slovak cases
Návrat na obsah