Slovak dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda Metódy výučby English in use Slovak conversation anglická výslovnosť anglické časy význam slov Súdny preklad verbs with prepositions angličtina pre obchod Slovenská literatúra prekladateľstvo Skúšky z jazyka reparát rečnícky štýl Anglické prídavné mená Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, gramatika Druhy viet Anglická gramatika english for travelling význam slov a ich použite obchodná angličtina slohové útvary metódy výučby Slovak questions Anglické frázové slovesá vetná skladba slovak for foreigners učenie sa Specialized English Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky anglická konverzácia slovak for foreigners, time slovné spojenia Slovak nouns prídavné mená Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Slovak dialogues angličtina pre lekárov maturita výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie frázové slovesá Gerundium English for everyday life Anglické frazálne slovesá doučovanie English grammar metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk angličtina teória literatúry Slovak for foreigners slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Predminulý priebehový čas anglická gramatika Anglické slovesá Medical Slovak Vetná skladba Business English Anglické frázy slovenská gramatika Typy angličtiny Anglické zámená Slovak sentences Slovak cases
Návrat na obsah