Slovak dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Specialized English vetná skladba slovenská gramatika anglické časy obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences Anglické frázy Slovak cases anglické opozitá prídavné mená anglická konverzácia English grammar Druhy viet Anglické zámená angličtina Súdny preklad Metódy výučby frázové slovesá english for travelling prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions teória literatúry Medical Slovak English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá verbs with prepositions slovak for foreigners Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Vetná skladba Slovak for foreigners Slovak dialogue Slovenská literatúra Typy angličtiny slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Business English maturita rečnícky štýl doučovanie Anglická gramatika Slovak conversation význam slov a ich použite anglické skratky priama metóda anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Slovak tenses Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky Slovak grammar Doučovanie výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Gerundium slovak for foreigners, time pohovor v angličtine gramatika Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary význam slov učenie sa metódy výučby reparát slovenská literatúra Predminulý priebehový čas English in use Skúšky z jazyka
Návrat na obsah