Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov Slovak for foreigners English grammar výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine maturita Business English Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Slovak sentences vetná skladba prídavné mená Slovak tenses prekladateľstvo verbs with prepositions anglická gramatika gramatika Vetná skladba Slovak questions priama metóda Slovak cases rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Anglické prídavné mená Slovak word formation teória literatúry english for travelling anglická konverzácia Anglická gramatika slovenská literatúra anglické skratky Anglické slovesá význam slov metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka obchodná angličtina význam slov a ich použite reparát Anglické zámená doučovanie Anglické frazálne slovesá Specialized English slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Súdny preklad anglické opozitá Slovak pronunciation slovak for foreigners metódy výučby, jazyky Druhy viet Slovak nouns Slovenský jazyk angličtina slohové útvary Angličtina pre špecifické situácie English in use Slovak verbs Slovenská literatúra Anglické frázy Doučovanie Motivácia pomôcky k učeniu sa tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue frázové slovesá Slovak vocabulary výučba, doučovanie slovak for foreigners, time učenie sa Spisovná slovenčina Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life metódy výučby Slovak grammar anglické časy Slovenská gramatika Medical Slovak Jednoduchá veta Slovak slang Anglické frázové slovesá Metódy výučby Gerundium anglická výslovnosť Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Slovak dialogues
Návrat na obsah