Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Slovak sentences slovenská literatúra metódy výučby frázové slovesá učenie sa význam slov a ich použite obchodná angličtina English in use prekladateľstvo slovné spojenia Anglické zámená Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky doučovanie rečnícky štýl Slovak tenses anglická výslovnosť Slovak dialogue Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, anglické skratky angličtina pre lekárov slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia gramatika Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá význam slov Slovak questions anglická gramatika maturita slovak for foreigners Slovak dialogues Metódy výučby anglické opozitá Slovak conversation teória literatúry English grammar Doučovanie Medical Slovak Skúšky z jazyka prídavné mená Slovenská literatúra vetná skladba Nepravidelné stupňovanie priama metóda English for everyday life výučba, doučovanie Gerundium slohové útvary pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases verbs with prepositions anglická konverzácia Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta reparát Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Anglické frázy angličtina Druhy viet anglické časy english for travelling Business English Specialized English Anglická gramatika Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah