Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika Anglické frázy anglická gramatika Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Druhy viet pohovor v angličtine Medical Slovak anglické opozitá Predminulý priebehový čas Metódy výučby Gerundium angličtina význam slov obchodná angličtina anglická konverzácia English in use Anglické frázové slovesá Slovak dialogue Doučovanie prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá metódy výučby slovné spojenia učenie sa english for travelling Vetná skladba vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá rečnícky štýl Skúšky z jazyka slohové útvary Slovak conversation angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Slovak dialogues Typy angličtiny slovenská literatúra English grammar gramatika Slovak questions Slovak nouns Slovenská literatúra Business English Slovenský jazyk Slovak tenses verbs with prepositions prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Specialized English Anglické prídavné mená doučovanie angličtina pre lekárov výučba, doučovanie priama metóda anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Anglické zámená význam slov a ich použite slovenská gramatika reparát slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar teória literatúry Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky maturita Jednoduchá veta anglické skratky Slovak cases Slovak sentences
Návrat na obsah