Slovak for foreigners, comparison of adjectives - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Comparative and Superlative of adjectives
filip Šuman -Burdej | 21/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Specialized English Typy angličtiny angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Anglické frázové slovesá Medical Slovak verbs with prepositions Druhy viet Nepravidelné stupňovanie slohové útvary anglická výslovnosť slovenská literatúra teória literatúry Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Slovak nouns gramatika slovenské nárečia, slovensko priama metóda prídavné mená Vetná skladba Doučovanie metódy výučby, jazyky anglické opozitá Predminulý priebehový čas prekladateľstvo slovné spojenia Slovak questions slovenská gramatika Slovak dialogue Slovak for foreigners Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina English grammar Slovak cases anglická konverzácia Slovak grammar Slovak sentences pohovor v angličtine Slovak tenses English for everyday life vetná skladba význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika výučba, doučovanie angličtina Slovak conversation slovak for foreigners maturita English in use Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Anglické zámená Skúšky z jazyka metódy výučby anglické časy reparát Jednoduchá veta Business English doučovanie angličtina pre obchod učenie sa Gerundium anglické skratky význam slov Slovak dialogues rečnícky štýl Slovenská literatúra
Návrat na obsah