Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet teória literatúry slovenská gramatika Slovak nouns Anglické frázové slovesá vetná skladba slovak for foreigners, time maturita Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Skúšky z jazyka anglická výslovnosť prídavné mená Predminulý priebehový čas anglická gramatika Vetná skladba Metódy výučby angličtina pre lekárov anglická konverzácia učenie sa Slovak grammar prekladateľstvo anglické opozitá slovak for foreigners metódy výučby, jazyky gramatika English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Slovenský jazyk English grammar angličtina pre obchod Gerundium priama metóda reparát Specialized English Slovak cases metódy, vzdelávanie, slovné spojenia výučba, doučovanie verbs with prepositions Slovak conversation Jednoduchá veta slohové útvary Anglické zámená Typy angličtiny Slovak dialogue Anglická gramatika doučovanie frázové slovesá Slovak questions význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia význam slov english for travelling Anglické frázy angličtina obchodná angličtina Slovak for foreigners Súdny preklad Slovak tenses rečnícky štýl pohovor v angličtine Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Business English metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu anglické časy Doučovanie výučba, učenie sa, anketa English in use slovenská literatúra
Návrat na obsah