Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English učenie sa Slovak cases angličtina pre lekárov Slovak conversation slovenská literatúra Vetná skladba Slovak for foreigners anglické opozitá teória literatúry angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Súdny preklad English for everyday life pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue Slovak vocabulary slovak for foreigners Motivácia Slovak sentences rečnícky štýl prídavné mená Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation Slovak tenses reparát Medical Slovak english for travelling slovenská gramatika Druhy viet prekladateľstvo Typy angličtiny Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá Slovak nouns Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa doučovanie gramatika Slovak grammar Slovenská literatúra priama metóda English grammar Anglické zámená slovak for foreigners, time Gerundium metódy výučby Anglické frázy Jednoduchá veta anglické časy angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Slovak slang Slovenská gramatika Slovak dialogues Doučovanie verbs with prepositions Metódy výučby anglická gramatika Specialized English anglické skratky slovné spojenia význam slov Slovak questions maturita anglická konverzácia Skúšky z jazyka vetná skladba English in use Slovenský jazyk frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah