Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Slovak cases slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Slovak dialogues Medical Slovak Jednoduchá veta Business English Slovak dialogue slovenská literatúra Metódy výučby Slovak nouns reparát anglické časy teória literatúry english for travelling pohovor v angličtine frázové slovesá metódy, vzdelávanie, angličtina rečnícky štýl priama metóda Slovenský jazyk Slovak sentences Druhy viet Anglické frázy anglické opozitá verbs with prepositions angličtina pre lekárov doučovanie obchodná angličtina anglická konverzácia význam slov English in use prídavné mená Specialized English Predminulý priebehový čas Anglické zámená Slovak questions slohové útvary výučba, doučovanie Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Doučovanie anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad Gerundium anglické skratky Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation slovné spojenia vetná skladba Typy angličtiny English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Vetná skladba Slovak for foreigners English grammar učenie sa slovenská gramatika metódy výučby anglická výslovnosť gramatika Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod maturita význam slov a ich použite Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky slovak for foreigners
Návrat na obsah