Slovak nouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak nouns and their grammar characteristics
Filip Šuman -Burdej | 9/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie teória literatúry slovenská literatúra Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation Anglické frazálne slovesá Doučovanie frázové slovesá doučovanie slovenská gramatika Slovak sentences slovné spojenia Anglické frázy English grammar Medical Slovak rečnícky štýl slovak for foreigners, time Anglické zámená English for everyday life prekladateľstvo Slovak for foreigners obchodná angličtina učenie sa Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue Predminulý priebehový čas Slovak nouns Typy angličtiny Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá Vetná skladba Skúšky z jazyka význam slov slohové útvary Slovak cases Slovak tenses gramatika Anglická gramatika angličtina Súdny preklad reparát anglické opozitá Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Gerundium angličtina pre obchod anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Specialized English slovak for foreigners Slovak questions English in use anglické časy anglická konverzácia vetná skladba Slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovenský jazyk maturita Druhy viet priama metóda verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky metódy výučby anglické skratky
Návrat na obsah