Slovak tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners obchodná angličtina Slovak conversation Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov Medical Slovak Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk English in use anglická gramatika Anglické slovesá Metódy výučby slovenská literatúra Slovak cases Anglická gramatika Druhy viet slohové útvary Slovenská literatúra Súdny preklad Gerundium Slovak nouns Doučovanie prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny slovné spojenia doučovanie anglické časy Anglické frazálne slovesá Business English slovak for foreigners význam slov a ich použite slovak for foreigners, time reparát teória literatúry Slovenský jazyk English for everyday life verbs with prepositions English grammar maturita Slovak sentences priama metóda vetná skladba Slovak dialogue Specialized English prekladateľstvo rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko význam slov anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses učenie sa metódy výučby, jazyky anglické skratky anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Slovak grammar Anglické zámená Anglické prídavné mená angličtina pre obchod anglická konverzácia pohovor v angličtine english for travelling Predminulý priebehový čas metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá angličtina slovenská gramatika Slovak dialogues gramatika Jednoduchá veta frázové slovesá Vetná skladba
Návrat na obsah