Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov prekladateľstvo maturita doučovanie Gerundium Typy angličtiny English for everyday life Slovak questions Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Specialized English Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra obchodná angličtina Doučovanie Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra anglické časy Anglické slovesá Slovak for foreigners učenie sa Druhy viet Slovak nouns výučba, doučovanie Metódy výučby prídavné mená Slovak dialogues Slovak conversation reparát gramatika angličtina Slovak cases verbs with prepositions frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky Slovak grammar Anglická gramatika metódy výučby slovné spojenia slovak for foreigners, time slovak for foreigners anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta slohové útvary Business English Anglické prídavné mená Anglické frázy anglická konverzácia rečnícky štýl English in use význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Slovak sentences slovenská gramatika priama metóda teória literatúry metódy výučby, jazyky vetná skladba Súdny preklad Slovak dialogue význam slov Anglické zámená English grammar anglické opozitá anglická gramatika english for travelling Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Vetná skladba
Návrat na obsah