Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Slovak conversation anglická konverzácia výučba, doučovanie Specialized English metódy výučby angličtina Slovenská literatúra angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Slovenský jazyk English for everyday life Anglické zámená Gerundium slovenská gramatika angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta obchodná angličtina Metódy výučby rečnícky štýl Predminulý priebehový čas Slovak tenses slovenská literatúra english for travelling slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá gramatika význam slov Slovak for foreigners pohovor v angličtine prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba učenie sa metódy výučby, jazyky slohové útvary Anglická gramatika priama metóda doučovanie teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Slovak cases anglické časy Slovak grammar English grammar vetná skladba anglická výslovnosť Typy angličtiny Druhy viet Anglické frázy verbs with prepositions anglické opozitá frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie maturita Medical Slovak slovak for foreigners význam slov a ich použite anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Slovak questions Skúšky z jazyka English in use Business English slovak for foreigners, time Slovak dialogue prídavné mená anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah