Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky English for everyday life Vetná skladba Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra Medical Slovak angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Slovak word formation Metódy výučby Doučovanie doučovanie priama metóda Súdny preklad metódy výučby English grammar anglické časy Slovak conversation Slovak grammar Slovenská literatúra anglické skratky Slovak dialogues Slovak tenses anglické opozitá Slovak nouns frázové slovesá Slovenská gramatika anglická konverzácia vetná skladba Anglické prídavné mená Slovak dialogue teória literatúry Spisovná slovenčina Anglické frázové slovesá slovenská gramatika výučba, doučovanie slovné spojenia Slovak pronunciation Motivácia Business English prídavné mená English in use Specialized English Anglické slovesá maturita rečnícky štýl Anglické zámená gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu význam slov Slovak verbs metódy, vzdelávanie, Angličtina pre špecifické situácie pohovor v angličtine slovak for foreigners pomôcky k učeniu sa Slovak vocabulary Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk Slovak for foreigners Typy angličtiny anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Druhy viet reparát Slovak questions anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa slohové útvary slovak for foreigners, time verbs with prepositions učenie sa angličtina Gerundium prekladateľstvo Jednoduchá veta Slovak cases obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka english for travelling Slovak slang
Návrat na obsah