Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Slovak nouns pohovor v angličtine Slovak tenses slohové útvary anglické skratky angličtina pre obchod slovenská literatúra Slovenský jazyk Slovenská literatúra význam slov a ich použite metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika vetná skladba Anglické slovesá Slovak for foreigners anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Anglické zámená gramatika slovenské nárečia, slovensko Business English Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa maturita priama metóda Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Skúšky z jazyka Slovak questions Slovak grammar teória literatúry Anglické frázové slovesá Slovak conversation Specialized English Slovak vocabulary slovné spojenia doučovanie Súdny preklad reparát verbs with prepositions slovak for foreigners Metódy výučby frázové slovesá Anglické frázy anglické opozitá Gerundium Slovak sentences English grammar Slovak word formation anglická výslovnosť angličtina english for travelling Slovak dialogue prekladateľstvo význam slov anglické časy výučba, doučovanie Motivácia Typy angličtiny Slovenská gramatika prídavné mená Predminulý priebehový čas Druhy viet Slovak slang angličtina pre lekárov slovenská gramatika učenie sa anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners, time Vetná skladba English in use Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Medical Slovak metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah