Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Anglické frázové slovesá Specialized English metódy výučby, jazyky angličtina Anglické frazálne slovesá metódy výučby metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Slovak for foreigners význam slov frázové slovesá Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions vetná skladba teória literatúry rečnícky štýl English in use tipy ako sa učiť jazyk Business English význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie anglické časy angličtina pre obchod English grammar Súdny preklad english for travelling Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues slovné spojenia Anglické frázy obchodná angličtina anglické opozitá slovak for foreigners pohovor v angličtine reparát slohové útvary Slovak tenses výučba, doučovanie slovenská gramatika anglická konverzácia angličtina pre lekárov Slovak grammar Anglická gramatika slovenská literatúra učenie sa prídavné mená Slovak dialogue anglická gramatika Gerundium Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Slovak questions Typy angličtiny gramatika doučovanie priama metóda Slovak sentences Vetná skladba Druhy viet English for everyday life Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka prekladateľstvo Slovenský jazyk Jednoduchá veta maturita Metódy výučby Doučovanie anglická výslovnosť Slovak cases Anglické zámená
Návrat na obsah