Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy prekladateľstvo Doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovak questions význam slov a ich použite anglická výslovnosť vetná skladba frázové slovesá Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod reparát maturita Slovak conversation anglická konverzácia doučovanie Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Slovak dialogue prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry Slovak cases metódy výučby Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk English grammar Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia obchodná angličtina Slovenský jazyk angličtina pre lekárov English for everyday life Slovak tenses pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie priama metóda Metódy výučby Specialized English Slovenská literatúra slovenská literatúra Anglické frázy metódy výučby, jazyky English in use učenie sa anglická gramatika Anglické frázové slovesá angličtina Anglická gramatika gramatika Business English Slovak for foreigners Medical Slovak Slovak sentences slohové útvary english for travelling anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet výučba, doučovanie Vetná skladba Slovak grammar Slovak nouns rečnícky štýl slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka slovenská gramatika anglické opozitá Gerundium Anglické zámená význam slov Jednoduchá veta
Návrat na obsah