Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases anglické skratky Skúšky z jazyka English grammar Doučovanie metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie Business English Metódy výučby maturita rečnícky štýl Druhy viet výučba, doučovanie pomôcky k učeniu sa Slovak slang Slovak pronunciation Slovenská literatúra Anglické zámená english for travelling slohové útvary slovak for foreigners slovné spojenia prekladateľstvo slovak for foreigners, time English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue prídavné mená anglická gramatika frázové slovesá Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá anglická konverzácia Slovak word formation Slovak for foreigners význam slov angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine Typy angličtiny Slovak questions Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk angličtina pre obchod Slovenská gramatika Medical Slovak Jednoduchá veta priama metóda Súdny preklad Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť doučovanie reparát Slovak sentences Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená Specialized English Spisovná slovenčina Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina slovenská gramatika Slovak verbs význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu teória literatúry učenie sa slovenská literatúra angličtina vetná skladba Gerundium Slovak tenses gramatika Anglické frázy Slovak conversation verbs with prepositions anglické časy Motivácia Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Vetná skladba English in use
Návrat na obsah