Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite Medical Slovak slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby slovné spojenia Slovak sentences slohové útvary frázové slovesá Slovak cases reparát Anglické zámená anglická konverzácia Slovak conversation angličtina Súdny preklad Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Specialized English anglická gramatika anglické opozitá Business English slovak for foreigners, time rečnícky štýl Slovenský jazyk Anglická gramatika pohovor v angličtine Jednoduchá veta slovak for foreigners teória literatúry verbs with prepositions maturita anglické skratky význam slov English for everyday life Anglické frázové slovesá učenie sa prekladateľstvo Slovak dialogue Slovenská literatúra prídavné mená výučba, doučovanie priama metóda angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Skúšky z jazyka Slovak tenses slovenská gramatika doučovanie Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Slovak nouns Slovak questions metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Anglické frázy anglické časy Vetná skladba vetná skladba English in use metódy výučby Anglické frazálne slovesá English grammar english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Druhy viet gramatika slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina Gerundium
Návrat na obsah