Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Metódy výučby anglické skratky Anglické zámená angličtina Slovak tenses doučovanie English for everyday life Slovak conversation Slovenská literatúra Druhy viet pohovor v angličtine english for travelling angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas význam slov metódy výučby metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika anglické opozitá Business English Skúšky z jazyka reparát Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Slovak questions slovenská literatúra anglická konverzácia vetná skladba rečnícky štýl slovak for foreigners, time Slovak sentences maturita Medical Slovak Gerundium Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners význam slov a ich použite slovné spojenia Slovak grammar Specialized English tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina Jednoduchá veta Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky teória literatúry anglická výslovnosť Doučovanie Slovak nouns priama metóda výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Anglické slovesá prekladateľstvo výučba, doučovanie Slovak cases Anglické frázy verbs with prepositions slovak for foreigners angličtina pre obchod Vetná skladba frázové slovesá English in use Slovak dialogue anglická gramatika učenie sa anglické časy Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika English grammar gramatika anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená
Návrat na obsah