angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling Slovak questions význam slov učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba English in use výučba, učenie sa, anketa gramatika Jednoduchá veta Slovak grammar Gerundium slovenská literatúra význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Metódy výučby prídavné mená doučovanie reparát pohovor v angličtine slovné spojenia Anglická gramatika anglické časy Anglické frázové slovesá slohové útvary angličtina pre obchod Slovak sentences English for everyday life metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time anglické opozitá maturita Skúšky z jazyka vetná skladba Medical Slovak priama metóda Slovenský jazyk Specialized English Slovak conversation výučba, doučovanie angličtina pre lekárov Slovak dialogues anglická výslovnosť angličtina Business English Angličtina pre každú situáciu Doučovanie Slovak cases Typy angličtiny Slovak dialogue Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky obchodná angličtina Druhy viet Slovak tenses Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika teória literatúry prekladateľstvo Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad frázové slovesá Anglické frázy verbs with prepositions anglická gramatika rečnícky štýl metódy výučby English grammar Slovak nouns
Návrat na obsah