angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak pronunciation Spisovná slovenčina Slovak dialogues Angličtina pre špecifické situácie Skúšky z jazyka gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases metódy, vzdelávanie, Medical Slovak angličtina pre obchod English in use Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Predminulý priebehový čas slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners slohové útvary Slovak questions metódy výučby, jazyky Doučovanie prekladateľstvo Business English obchodná angličtina angličtina pre lekárov Slovak nouns Slovak word formation Súdny preklad Slovenský jazyk Slovak slang rečnícky štýl Anglické zámená anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia učenie sa anglické opozitá Motivácia Slovak verbs doučovanie Anglické slovesá Specialized English slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť význam slov a ich použite metódy výučby Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie maturita Anglická gramatika anglické časy English for everyday life Anglické prídavné mená reparát frázové slovesá priama metóda pohovor v angličtine angličtina Druhy viet Anglické frázové slovesá Gerundium slovenská gramatika Slovak dialogue Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy Slovenská gramatika anglické skratky Typy angličtiny Slovak conversation Metódy výučby teória literatúry slovenská literatúra Jednoduchá veta pomôcky k učeniu sa english for travelling Slovak grammar Slovak vocabulary verbs with prepositions vetná skladba slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra prídavné mená význam slov Slovak for foreigners Vetná skladba English grammar
Návrat na obsah