angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika anglické skratky Slovak questions English grammar Slovak grammar význam slov Slovak for foreigners Slovak sentences Vetná skladba Skúšky z jazyka verbs with prepositions slovak for foreigners, time vetná skladba slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa prídavné mená učenie sa maturita Súdny preklad gramatika Metódy výučby english for travelling anglické opozitá Gerundium Typy angličtiny Slovenská literatúra Slovenský jazyk Anglické zámená English in use Predminulý priebehový čas Slovak conversation Business English Anglické frázy reparát Slovak dialogues slovné spojenia English for everyday life metódy výučby Slovak dialogue význam slov a ich použite slovenská literatúra Medical Slovak anglická konverzácia metódy výučby, jazyky priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo teória literatúry angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená Slovak cases Anglická gramatika frázové slovesá Jednoduchá veta rečnícky štýl angličtina Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá obchodná angličtina Druhy viet anglická gramatika anglická výslovnosť angličtina pre obchod anglické časy doučovanie výučba, doučovanie Specialized English
Návrat na obsah