angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka anglická konverzácia metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Specialized English english for travelling Slovak dialogue angličtina pre lekárov English for everyday life angličtina pre obchod Slovak grammar slovak for foreigners Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Slovenská literatúra teória literatúry Súdny preklad prídavné mená angličtina Slovenský jazyk význam slov Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses prekladateľstvo Gerundium doučovanie slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá slovné spojenia English in use anglické skratky metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta učenie sa slovenská gramatika anglická gramatika Anglické zámená English grammar obchodná angličtina gramatika Typy angličtiny Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Druhy viet anglické časy Anglické frázy vetná skladba pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas Slovak conversation Business English Anglické frazálne slovesá maturita Medical Slovak Anglická gramatika slohové útvary reparát rečnícky štýl anglická výslovnosť Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions Slovak sentences anglické opozitá Slovak cases výučba, doučovanie frázové slovesá Doučovanie slovenská literatúra priama metóda Slovak for foreigners
Návrat na obsah