angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie Slovenský jazyk priama metóda anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko učenie sa Typy angličtiny slovenská literatúra English for everyday life vetná skladba anglická gramatika Jednoduchá veta Medical Slovak Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra frázové slovesá obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie význam slov a ich použite angličtina pre lekárov rečnícky štýl Anglické frázy Gerundium Slovak cases metódy výučby, jazyky Slovak dialogues angličtina reparát tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet Slovak conversation anglické skratky Doučovanie angličtina pre obchod Súdny preklad slovenská gramatika Slovak dialogue maturita teória literatúry pohovor v angličtine slovak for foreigners Slovak grammar metódy výučby Slovak nouns prídavné mená Anglické prídavné mená Slovak sentences Anglické slovesá anglické opozitá slovné spojenia Business English Slovak questions Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Slovak tenses Predminulý priebehový čas slohové útvary Specialized English verbs with prepositions gramatika Metódy výučby význam slov prekladateľstvo Anglické frázové slovesá english for travelling anglické časy English in use anglická výslovnosť Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Anglická gramatika English grammar
Návrat na obsah