angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda význam slov prekladateľstvo pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Spisovná slovenčina doučovanie Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Druhy viet English grammar maturita anglická gramatika Typy angličtiny Gerundium Anglická gramatika Specialized English Slovak grammar Slovak vocabulary Anglické frázy význam slov a ich použite teória literatúry vetná skladba verbs with prepositions výučba, doučovanie angličtina Slovak questions metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod Slovak dialogues Doučovanie anglické časy metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak reparát Slovak dialogue Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Anglické frazálne slovesá Slovak tenses Súdny preklad English in use Slovak nouns Slovak word formation Anglické slovesá Slovak slang Business English frázové slovesá Anglické prídavné mená pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená angličtina pre lekárov Slovenská gramatika English for everyday life gramatika Slovak conversation Jednoduchá veta Motivácia tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak pronunciation Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina english for travelling Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners slovné spojenia slohové útvary metódy výučby anglická výslovnosť slovak for foreigners anglické opozitá Slovak cases Slovenský jazyk anglické skratky učenie sa slovenská literatúra Skúšky z jazyka anglická konverzácia Slovak verbs
Návrat na obsah