angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time metódy výučby anglické skratky obchodná angličtina slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie prekladateľstvo vetná skladba Slovak pronunciation angličtina pre obchod Slovenská literatúra gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak questions anglické časy anglická výslovnosť Specialized English prídavné mená Slovenská gramatika Slovak verbs Motivácia pomôcky k učeniu sa Anglické zámená reparát angličtina pre lekárov slovak for foreigners english for travelling angličtina Anglické prídavné mená význam slov Gerundium učenie sa slohové útvary slovné spojenia slovenská gramatika význam slov a ich použite frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences doučovanie Slovak word formation rečnícky štýl Doučovanie Typy angličtiny Medical Slovak Súdny preklad Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak nouns anglické opozitá Spisovná slovenčina Anglické slovesá Business English Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Slovak slang Slovenský jazyk teória literatúry English in use Skúšky z jazyka Vetná skladba výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners priama metóda Slovak vocabulary Metódy výučby Anglická gramatika verbs with prepositions pohovor v angličtine Slovak tenses Anglické frázy Slovak grammar English for everyday life English grammar maturita anglická gramatika Predminulý priebehový čas Slovak dialogue
Návrat na obsah