angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Súdny preklad Slovak cases Anglické frázové slovesá Typy angličtiny anglická gramatika priama metóda gramatika angličtina pre obchod anglické opozitá rečnícky štýl english for travelling Jednoduchá veta Metódy výučby pohovor v angličtine Skúšky z jazyka slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Business English učenie sa tipy ako sa učiť jazyk maturita výučba, doučovanie Slovenský jazyk doučovanie Slovak dialogues Slovenská literatúra Slovak grammar Slovak nouns Specialized English Druhy viet metódy výučby Slovak dialogue Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie reparát Anglická gramatika prídavné mená frázové slovesá vetná skladba anglické skratky význam slov a ich použite Slovak sentences Slovak for foreigners English in use Doučovanie Anglické prídavné mená slovenská literatúra angličtina pre lekárov Slovak tenses English for everyday life English grammar Gerundium prekladateľstvo slovné spojenia Medical Slovak obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Slovak conversation angličtina anglická výslovnosť anglické časy Anglické frázy Anglické zámená slovak for foreigners, time slovak for foreigners teória literatúry výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary
Návrat na obsah