angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby Anglická gramatika Slovak nouns Anglické frázové slovesá Slovak dialogues význam slov výučba, učenie sa, anketa slohové útvary Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas angličtina Slovak tenses Slovak cases gramatika Skúšky z jazyka Gerundium tipy ako sa učiť jazyk maturita obchodná angličtina Medical Slovak Slovak for foreigners význam slov a ich použite Vetná skladba English grammar anglická výslovnosť English in use Druhy viet Slovak conversation Business English slovné spojenia rečnícky štýl priama metóda Slovak grammar slovak for foreigners english for travelling Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny anglické opozitá Slovak sentences Slovak dialogue angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika výučba, doučovanie pohovor v angličtine anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry Slovak questions doučovanie Anglické frázy anglické skratky prídavné mená Jednoduchá veta slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa slovak for foreigners, time prekladateľstvo Slovenská literatúra vetná skladba slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Doučovanie reparát anglické časy Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions English for everyday life frázové slovesá
Návrat na obsah