anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba Anglické zámená význam slov a ich použite gramatika Skúšky z jazyka Anglické frázy English in use Slovak dialogue rečnícky štýl priama metóda Slovak sentences Druhy viet učenie sa slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod slovné spojenia anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Súdny preklad English for everyday life frázové slovesá angličtina pre lekárov slohové útvary Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba Medical Slovak Typy angličtiny Metódy výučby anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Slovak questions význam slov prídavné mená slovenská literatúra pohovor v angličtine verbs with prepositions Predminulý priebehový čas Gerundium obchodná angličtina Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners výučba, doučovanie prekladateľstvo Jednoduchá veta angličtina Slovak for foreigners reparát anglická konverzácia english for travelling anglická gramatika English grammar Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Specialized English Slovak tenses slovenská gramatika Business English anglické skratky Slovak conversation Slovak cases metódy výučby maturita Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk teória literatúry doučovanie Anglická gramatika Slovak nouns
Návrat na obsah