anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions anglické časy angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny metódy výučby pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Slovak conversation Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Jednoduchá veta Gerundium English for everyday life Slovak dialogues maturita učenie sa rečnícky štýl obchodná angličtina doučovanie slovak for foreigners, time Súdny preklad Anglické frazálne slovesá anglické skratky anglická konverzácia teória literatúry Slovak nouns význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo angličtina pre lekárov English grammar Slovak cases reparát Doučovanie anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Slovak grammar Business English anglická výslovnosť slovak for foreigners Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas Anglická gramatika angličtina pre obchod Slovak dialogue Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu English in use vetná skladba metódy výučby, jazyky english for travelling Druhy viet slovenská literatúra Medical Slovak význam slov Skúšky z jazyka Slovak questions anglické opozitá prídavné mená Slovak for foreigners Specialized English priama metóda Slovak sentences slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses Anglické slovesá gramatika frázové slovesá metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Slovenská literatúra výučba, doučovanie Vetná skladba
Návrat na obsah