anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky Typy angličtiny slovenská literatúra obchodná angličtina Spisovná slovenčina Business English prekladateľstvo rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Slovak vocabulary Anglické prídavné mená Medical Slovak doučovanie Anglická gramatika význam slov Slovak dialogue Motivácia Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika anglická výslovnosť English in use teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Anglické frázy verbs with prepositions Metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie english for travelling priama metóda učenie sa angličtina anglická konverzácia Specialized English Súdny preklad Anglické frázové slovesá maturita English grammar slovenská gramatika anglické časy Slovak slang angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Slovak word formation výučba, doučovanie Slovak nouns Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie reparát metódy výučby prídavné mená Slovak conversation slovné spojenia Gerundium Anglické slovesá Slovak grammar anglické opozitá Slovak questions vetná skladba Jednoduchá veta Druhy viet Slovenský jazyk Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak dialogues Slovak pronunciation Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Predminulý priebehový čas frázové slovesá angličtina pre lekárov English for everyday life Slovak tenses pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners, time slovak for foreigners Slovak cases anglická gramatika Slovak sentences Slovak for foreigners slohové útvary
Návrat na obsah