anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Gerundium priama metóda Anglické nepravidelné slovesá reparát anglická gramatika Anglické zámená Slovak cases english for travelling frázové slovesá anglické časy slovenská literatúra Druhy viet Slovak grammar Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Doučovanie anglické skratky Jednoduchá veta metódy výučby metódy výučby, jazyky prekladateľstvo English for everyday life slohové útvary Slovak sentences Anglické frázy English grammar obchodná angličtina teória literatúry angličtina pre lekárov doučovanie Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English Slovak questions maturita Anglické frázové slovesá Anglická gramatika pohovor v angličtine Specialized English slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť angličtina Metódy výučby Skúšky z jazyka výučba, doučovanie English in use anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny význam slov Predminulý priebehový čas Súdny preklad prídavné mená význam slov a ich použite verbs with prepositions Slovak dialogue slovenská gramatika rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia učenie sa gramatika Slovak conversation slovné spojenia vetná skladba Vetná skladba Slovak for foreigners Slovenská literatúra
Návrat na obsah