anglické opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Medical Slovak Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Slovak nouns doučovanie priama metóda metódy výučby, jazyky vetná skladba Slovak cases Anglická gramatika slovenská gramatika angličtina pre lekárov slovak for foreigners anglická konverzácia slovné spojenia Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Business English Slovenský jazyk metódy výučby rečnícky štýl význam slov Anglické zámená anglické skratky Slovak tenses angličtina Slovak conversation Doučovanie výučba, doučovanie Druhy viet angličtina pre obchod Gerundium verbs with prepositions Anglické frázy Anglické frázové slovesá English for everyday life frázové slovesá Slovenská literatúra Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite slovenská literatúra pohovor v angličtine Specialized English Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina reparát výučba, učenie sa, anketa učenie sa Nepravidelné stupňovanie gramatika Metódy výučby maturita Slovak for foreigners english for travelling slohové útvary anglická výslovnosť English grammar Slovak questions English in use Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu teória literatúry prídavné mená anglické časy Typy angličtiny Slovak sentences
Návrat na obsah