anglické opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Gerundium Typy angličtiny Vetná skladba Metódy výučby Anglické slovesá Slovak nouns Specialized English slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu prídavné mená Slovak dialogue verbs with prepositions English in use slovak for foreigners anglické časy Medical Slovak metódy výučby, jazyky priama metóda metódy výučby Súdny preklad Slovenský jazyk Anglické zámená anglická gramatika Anglická gramatika reparát Slovak cases obchodná angličtina Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Slovak questions english for travelling angličtina pre lekárov učenie sa význam slov angličtina English for everyday life doučovanie gramatika prekladateľstvo anglické opozitá Jednoduchá veta Slovak for foreigners Slovak grammar Anglické prídavné mená slovenská literatúra Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite angličtina pre obchod anglická konverzácia pohovor v angličtine frázové slovesá Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Skúšky z jazyka Anglické frázy teória literatúry Druhy viet Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Slovak tenses výučba, doučovanie English grammar metódy, vzdelávanie, Business English slovné spojenia vetná skladba anglické skratky maturita anglická výslovnosť slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah